Politica de confidențialitate

1. Informații generale

Observații generale
Cele de mai jos reprezintă o prezentare simplificată a ceea ce se întâmplă cu datele dv. cu caracter personal atunci când vizitați acest site web. Datele cu caracter personal sunt toate datele cu care puteți fi identificat personal. Pentru informații detaliate cu privire la subiectul protecției datelor, vă rugăm să consultați declarația noastră de protecție privind protecția datelor din prezentul text.

Cine răspunde de colectarea datelor pe acest site web?
Prelucrarea datelor pe acest site web este efectuată de operatorul site-ului web. Puteți găsi detaliile de contact ale acestuia în secțiunea „Notă privind responsabilul” din prezenta declarație de protecție a datelor.

Cum colectăm datele dv.?
Pe de o parte, datele dv. sunt colectate din informațiile pe care le furnizați. De ex., acestea pot fi date pe care le introduceți într-un formular de contact. Alte date sunt colectate automat atunci când vizitați site-ul prin intermediul sistemelor noastre IT. Acestea sunt în special date tehnice (de ex., browserul de internet, sistemul de operare sau ora apelului de pagină). Colectarea acestor informații se face automat atunci când accesați site-ul nostru.

Pentru ce utilizăm datele dv.?
O parte din date sunt colectate pentru a asigura o utilizare fără impedimente a site-ului. Alte date pot fi folosite pentru a analiza comportamentul utilizatorilor.

Ce drepturi aveți cu privire la datele dv.?
În orice moment aveți dreptul să obțineți informații gratuite cu privire la originea, destinatarul și scopul stocării datelor dv. cu caracter personal. De asemenea, aveți dreptul de a solicita corectarea sau ștergerea acestor date. Dacă v-ați dat acordul pentru prelucrarea datelor, puteți revoca oricând acest acord în viitor. De asemenea, aveți dreptul să solicitați restricționarea procesării datelor dv. cu caracter personal în anumite circumstanțe. În plus, aveți dreptul să apelați autoritatea de supraveghere responsabilă. Ne puteți contacta oricând cu privire la această chestiune și la orice alte întrebări legate de protecția datelor.

Instrumente de analiză și instrumente de la terți
Când vizitați acest site web, comportamentul dv. de navigare poate fi evaluat statistic. Acest lucru se face în principal cu așa-numitele programe de analiză. Informații detaliate despre aceste programe de analiză pot fi găsite în declarația privind protecția datelor din prezentul.

2. Rețele de găzduire și de distribuție de conținut (CDN)

Găzduire externă
Acest site web este găzduit de un furnizor extern de servicii (găzduitor). Datele cu caracter personal colectate pe acest site web sunt stocate pe serverele gazdă. Acestea pot include, dar nu sunt limitate la, adrese IP, solicitări de contact, informații meta și de comunicare, informații despre contract, informații de contact, nume, vizualizări ale paginii web și alte informații generate de un site web. Utilizarea unui găzduitor se face în scopul îndeplinirii contractului cu clienții noștri potențiali și existenți (Art. 6 alin. 1 lit. b RGDP) și în interesul furnizării sigure, rapide și eficiente a serviciilor noastre online de către un furnizor profesionist (Art. 6 alin. 1 lit. f RGDP). Găzduitorul nostru va prelucra datele dv. numai în măsura în care acestea sunt necesare pentru a-și îndeplini obligațiile sale privind performanța și acesta va respecta instrucțiunile noastre cu privire la aceste date. Folosim următorul găzduitor:

Încheierea unui contract pentru procesarea comenzilor
În vederea garantării procesării în conformitate cu reglementările privind protecția datelor, am încheiat un contract de procesare a comenzilor cu găzduitorul nostru de conținut.

3. Informații cu caracter general și cu caracter obligatoriu

Confidențialitate
Operatorii acestui site web iau foarte în serios protecția datelor dv. cu caracter personal. Tratăm datele dv. cu caracter personal în mod confidențial și în conformitate cu reglementările legale privind protecția datelor, precum și cu prezenta politică de confidențialitate. Când utilizați acest site web, sunt colectate diverse date cu caracter personal. Datele cu caracter personal sunt date cu care puteți fi identificat personal. Această politică de confidențialitate explică ce date colectăm și pentru ce le folosim. De asemenea, explică modul în care facem acest lucru și în ce scop. Am dori să subliniem că transmiterea datelor pe internet (de ex., comunicarea prin e-mail) poate avea lacune de securitate. Nu este posibil să protejați complet datele împotriva accesului de către terți.

Notă privind organismul responsabil
Responsabilul cu procesarea datelor pe acest site web este

Oscar & Friends GmbH în cadrul schimbării numelui Tribodyn GmbH
Dunantstr. 54
41468 Neuss
Germania
Telefon: +49 151 56017444
E-mail: info@oscarfriends.de

Responsabilul este persoana fizică sau juridică care, singură sau împreună cu alții, decide asupra scopurilor și mijloacelor de prelucrare a datelor cu caracter personal (de ex., nume, adrese de e-mail etc.).

Perioada de stocare
Dacă nu a fost specificată o perioadă de stocare specifică în prezenta declarație de protecție a datelor, datele dv. cu caracter personal vor rămâne la noi până când scopul pentru care au fost colectate încetează să se aplice. Dacă înaintați o cerere justificată de ștergere sau revocați acordul dv. pentru prelucrarea datelor, datele dv. vor fi șterse, cu excepția cazului în care avem alte motive legal admisibile pentru stocarea datelor dv. cu caracter personal (de ex., perioade de păstrare conform legislației fiscale sau comerciale); în acest din urmă caz, ștergerea va avea loc după încetarea aplicării acestor motive.

 

Notă privind transferul de date în SUA
Printre altele, site-ul nostru web include instrumente de la societăți cu sediul în SUA. Dacă aceste instrumente sunt active, datele dv. cu caracter personal pot fi transferate către serverele din SUA ale acestor societăți. Dorim să subliniem că SUA nu este o țară terță sigură în ceea ce privește legislația UE privind protecția datelor. Societățile americane sunt obligate să elibereze date cu caracter personal autorităților de securitate fără ca dv., în calitate de persoană afectată, să puteți lua măsuri legale împotriva acestui lucru. Prin urmare, nu poate fi exclus ca autoritățile SUA (de ex., serviciile secrete) să vă poată procesa, evalua și stoca permanent datele pe serverele SUA în scopuri de monitorizare. Nu avem nici o influență asupra acestor activități de prelucrare.

Revocarea acordului dv. pentru prelucrarea datelor
Numeroase operațiuni de procesare a datelor sunt posibile doar cu acordul dv. explicit. Puteți revoca oricând un acord dat deja. Legalitatea procesării datelor efectuată până la revocare nu este afectată de revocare.

Dreptul de opoziție la colectarea datelor, în cazuri speciale și marketingul direct (Art. 21 RGDP)
DACĂ PRELUCRAREA DATELOR SE FACE ÎN TEMEIUL ART. 6 PAR. 1 LIT. E SAU F RGDP, AVEȚI DREPTUL ORICÂND SĂ VĂ OPUNEȚI PRELUCRĂRII DATELOR DV. CU CARACTER PERSONAL DIN MOTIVE CARE APAR DIN SITUAȚIA DV. PARTICULARĂ, INCLUSIV PROFILAREA BAZATĂ PE PREZENTELE DISPOZIȚII. TEMEIUL JURIDIC RESPECTIV PE CARE SE BAZEAZĂ O PRELUCRARE POATE FI GĂSIT ÎN PREZENTA POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE. DACĂ VĂ OPUNEȚI, VOM ÎNCETA SĂ PROCESĂM DATELE DV. CU CARACTER PERSONAL, CU EXCEPȚIA CAZULUI ÎN CARE PUTEM FURNIZA MOTIVE LEGITIME TEMEINICE DE PRELUCRARE CARE DEPĂȘESC INTERESELE, DREPTURILE ȘI LIBERTĂȚILE DV. SAU DACĂ PRELUCRAREA SE FACE ÎN SCOPUL EXECUTĂRII, URMĂRIRII SAU PROTECȚIEI CERERILOR ÎN JUSTIȚIE (OBIECȚIE ÎN TEMEIUL ART. 21 PAR. 1 RGDP).

DACĂ DATELE DV. CU CARACTER PERSONAL SUNT PROCESATE ÎN SCOPURI DE MARKETING DIRECT, AVEȚI DREPTUL SĂ VĂ OPUNEȚI ÎN ORICE MOMENT PRELUCRĂRII DATELOR PERSONALE CARE VĂ PRIVESC ÎN SCOPUL UNUI ASTFEL DE MARKETING; ACEST LUCRU SE APLICĂ ȘI PROFILĂRII ÎN MĂSURA ÎN CARE ESTE ASOCIATĂ CU UN ASTFEL DE MARKETING DIRECT. DACĂ OBIECTAȚI, DATELE DV. CU CARACTER PERSONAL NU VOR MAI FI FOLOSITE ÎN SCOPUL MARKETINGULUI DIRECT (OBIECȚIE ÎN TEMEIUL ART. 21 PAR. 2 RGDP).

Dreptul de a adresa o plângere autorității de supraveghere competente
În cazul încălcării RGDP, persoanele afectate au dreptul să depună plângere la o autoritate de supraveghere, în particular în Statul Membru al reședinței obișnuite, al locului de muncă sau al locului în care a avut loc presupusa încălcare. Dreptul la recurs există fără a aduce atingere altor căi de atac administrative sau judiciare.

Dreptul la portabilitatea datelor
Aveți dreptul să primiți, dv. sau un terț, datele pe care le procesăm în mod automat pe baza acordului dv. sau în îndeplinirea unui contract cu dv. într-un format comun, care poate fi citit automat. Dacă solicitați transferul direct al datelor către o altă parte responsabilă, acest lucru se va face numai în măsura în care este fezabil din punct de vedere tehnic.

Criptare SSL sau TLS
Acest site utilizează criptarea SSL sau TLS din motive de securitate și pentru a proteja transferul de conținut confidențial, cum ar fi comenzi sau solicitări pe care ni le trimiteți ca operator de site. O conexiune criptată poate fi recunoscută prin faptul că linia de adrese a browserului se schimbă din „http://” în „https://” și prin pictograma de blocare din linia browserului. Dacă este activată criptarea SSL sau TLS, datele transmise nouă nu pot fi citite de terți.

Informare, blocare, ștergere și corectare
Conform prevederilor legale aplicabile, aveți dreptul să obțineți, gratuit, informații despre datele dv. cu caracter personal stocate, originea și destinatarul acestora, precum și scopul prelucrării datelor și, dacă este necesar, dreptul de a corecta sau de a șterge aceste date. Ne puteți contacta oricând dacă aveți întrebări suplimentare cu privire la subiectul datelor cu caracter personal.

Dreptul la restricționarea prelucrării
Aveți dreptul să solicitați restricționarea procesării datelor dv. cu caracter personal. În acest scop, ne puteți contacta în orice moment. Dreptul de a restricționa prelucrarea există în următoarele cazuri:

  • Dacă contestați corectitudinea datelor dv. cu caracter personal stocate pe site-ul nostru, avem, de obicei, nevoie de timp pentru a verifica acest lucru. Pe durata verificării, aveți dreptul să solicitați restricționarea procesării datelor dv. cu caracter personal.
  • Dacă prelucrarea datelor dv. cu caracter personal a fost efectuată în mod ilegal, puteți solicita restricționarea procesării datelor în loc de ștergere.
  • Dacă nu mai avem nevoie de datele dv. cu caracter personal, dar aveți nevoie de acestea pentru a vă exercita, a apăra sau a susține drepturi în justiție, aveți dreptul să solicitați ca prelucrarea datelor dv. cu caracter personal să fie restricționată în locul ștergerii.
  • Dacă ați depus o contestație în conformitate cu Art. 21 par. 1 RGDP, este necesară păstrarea unui echilibru între interesele dv. și interesele noastre. Atâta timp cât nu este încă stabilit cui aparțin interesele care prevalează, aveți dreptul să solicitați restricționarea prelucrării datelor dv. cu caracter personal.
  • Dacă ați restricționat prelucrarea datelor dv. cu caracter personal, aceste date pot fi prelucrate - în afară de stocare - numai cu acordul dv. sau pentru a afirma, exercita sau apăra drepturi în justiție sau pentru a proteja drepturile altei persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public importante ale Uniunii Europene sau ale unui Stat Membru.

Opoziția față de e-mailuri publicitare
Prin prezentul nu se acordă acceptul pentru utilizarea datelor de contact publicate ca parte a obligației de a furniza detalii de publicare în rubrica Impressum în vederea trimiterii de materiale publicitare și de informații nesolicitate. Operatorii site-ului își rezervă în mod expres dreptul de a iniția acțiuni în justiție în cazul trimiterii nesolicitate de informații publicitare, cum ar fi e-mail-uri spam.

4. Colectarea datelor pe acest site web

Module cookie
Paginile noastră web folosește așa-numitele „module cookie”. Modulele cookie sunt fișiere text de dimensiuni mici, care nu cauzează nici o deteriorare a dispozitivului dv. Acestea sunt stocate temporar pe dispozitivul dv. pe durata unei sesiuni (module cookie de sesiune) sau permanent (module cookie permanente). Modulele cookie de sesiune sunt șterse automat la sfârșitul vizitei. Modulele cookie permanente rămân stocate pe dispozitivul dv. până când le ștergeți dv. sau până când acestea sunt șterse automat de browserul dv. web. În unele cazuri, modulele cookie ale terților pot fi, de asemenea, stocate pe dispozitivul dv. atunci când vizitați site-ul nostru (module cookie ale terților). Acestea ne permit nouă sau dv. să folosim anumite servicii ale unui terț (de ex., module cookie pentru procesarea serviciilor de plată). Modulele cookie au diferite funcții. Din punct de vedere tehnic sunt necesare numeroase module cookie, deoarece anumite funcții ale site-ului web nu ar funcționa fără acestea (de ex., funcția coș de cumpărături sau afișarea videoclipurilor). Alte module cookie sunt utilizate pentru a evalua comportamentul utilizatorului sau pentru a afișa reclame. Modulele cookie care sunt necesare pentru a efectua procesul de comunicare electronică (module cookie necesare) sau pentru a asigura anumite funcții pe care le-ați solicitat (module cookie funcționale, de ex., pentru funcția coșului de cumpărături) sau pentru a optimiza site-ul web (de ex., module cookie pentru măsurarea audienței web) sunt stocate în temeiul Art. 6 alin. 1 lit. f RGDP, cu excepția cazului în care se oferă un alt temei legal. Operatorul site-ului are un interes legitim în stocarea modulelor cookie pentru furnizarea optimă a serviciilor sale, fără erori tehnice și în manieră optimizată. Dacă s-a solicitat acordul pentru stocarea modulelor cookie, stocarea modulelor cookie în cauză se va face exclusiv în temeiul acestui acord (Art. 6 alin. 1 lit. a RGDP); acordul poate fi revocat în orice moment. Vă puteți seta browserul astfel încât să fiți informat cu privire la setarea modulelor cookie și să permiteți module cookie numai în cazuri separate, să excludeți acceptarea modulelor cookie în anumite situații sau, în general, și să activați ștergerea automată a modulelor cookie la închiderea browserului. Dacă dezactivați modulele cookie, funcționalitatea acestui site web poate fi limitată. În măsura în care modulele cookie sunt utilizate de terți sau în scopuri de analiză, vă vom informa separat despre acest lucru în cadrul prezentei declarații privind protecția datelor și, dacă este necesar, vă vom solicita acordul.

Fișiere jurnal de server
Furnizorul site-ului colectează și stochează automat informațiile din așa-numitele fișiere jurnal de server, pe care browserul dv. le transmite automat. Acestea sunt:

  • tipul browserului și versiunea browserului
  • sistemul de operare folosit
  • URL-ul Referrer (pagina accesată anterior)
  • numele de gazdă al calculatorului de pe care se realizează accesarea
  • ora solicitării serverului

adresa IP
Nu se realizează comasarea acestor date cu alte surse de date. Datele sunt colectate în baza Art. 6 par. 1 lit. f RGDP. Operatorul site-ului are un interes legitim în prezentarea și optimizarea tehnică a site-ului său fără erori – fișierele jurnal de server trebuie înregistrate.

Formular de contact
Dacă ne trimiteți o solicitare de informații prin intermediul formularului de contact, datele dv., inclusiv datele de contact pe care le-ați furnizat acolo, vor fi păstrate de noi în scopul procesării cererii și în cazul unor întrebări suplimentare. Nu vom face cunoscute aceste date fără acordul dv. Prelucrarea acestora date se face în temeiul Art. 6 par. 1 lit. b RGDP, în situația în care solicitarea dv. de informații se referă la îndeplinirea unui contract sau este necesară pentru aplicarea unor măsuri precontractuale. În toate celelalte cazuri, procesarea se bazează pe interesul nostru legitim în procesarea efectivă a solicitărilor de informații adresate nouă (Art. 6 par. 1 lit. f RGDP) sau se bazează pe acordul dv. (Art. 6 par. 1 lit. a RGDP), cu condiția că solicitarea de informații ne-a fost adresată. Informațiile introduse de dv. în formularul de contact vor rămâne la noi până când ne veți solicita să le ștergem, să revocăm acordul dv. pentru stocare sau dacă scopul stocării datelor nu mai este aplicabil (de ex., după ce solicitarea dv. de informații a fost procesată). Dispozițiile legale obligatorii - în special perioadele de păstrare legală - nu sunt afectate.

Solicitare prin e-mail, telefon sau fax
Dacă ne contactați prin e-mail, telefon sau fax, solicitarea dv. de informații, inclusiv toate datele cu caracter personal (numele și solicitarea), vor fi stocate și procesate de noi în scopul procesării cererii dv. Nu vom face cunoscute aceste date fără acordul dv. Aceste date sunt prelucrate în baza Art. 6 par. 1 lit. b RGDP, cu condiția ca cererea dv. să fie legată de îndeplinirea unui contract sau este necesară pentru a aplica măsuri precontractuale. În toate celelalte cazuri, procesarea se bazează pe interesul nostru legitim în procesarea efectivă a solicitărilor adresate nouă (Art. 6 par. 1 lit. f RGDP) sau se bazează pe acordul dv. (Art. 6 par. 1 lit. a RGDP), cu condiția că cererea să ne fi fost adresată. Datele pe care ni le transmiteți prin intermediul mesajelor folosind formularul de contact vor rămâne la noi până când ne veți solicita să le ștergem, să revocăm acordul dv. pentru stocare sau dacă scopul stocării datelor nu mai este aplicabil (de ex., după ce solicitarea dv. a fost procesată). Dispozițiile legale obligatorii - în special perioadele de păstrare legală - nu sunt afectate.

5. Rețele sociale

Pluginuri Facebook (butoanele „like” și „share”)
Pe acest site web sunt integrate pluginurile rețelei sociale Facebook. Furnizorul acestui serviciu este Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlanda. Cu toate acestea, potrivit Facebook, datele colectate sunt transferate atât în SUA, cât și în alte țări terțe. Puteți recunoaște pluginurile Facebook prin logo-ul Facebook sau prin butonul „Like” de pe site-ul nostru. O prezentare generală a pluginurilor Facebook poate fi găsită la adresa https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=en_US. Când accesați site-ul nostru, pluginul oferă o conexiune directă între browserul dv. și serverul Facebook. Facebook primește informațiile cu privire la faptul că ați vizitat site-ul nostru cu adresa dv. IP. Dacă faceți clic pe butonul Facebook „Like” când sunteți conectat în contul dv. Facebook, puteți asocia conținutul site-ului nostru cu profilul dv. de pe Facebook. Acest lucru permite Facebook să indice accesarea site-ului nostru în contul dv. de utilizator. Dorim să subliniem faptul că noi, ca furnizor al site-ului, nu primim nici o informație referitoare la conținutul datelor transmise sau la utilizarea acestora de către Facebook. Pentru mai multe informații, consultați Politica de confidențialitate Facebook la adresa https://www.facebook.com/privacy/explanation. Dacă nu doriți ca Facebook să asocieze accesarea site-ului nostru cu contul dv. de utilizator Facebook, vă rugăm să vă deconectați din contul dv. de utilizator Facebook. Pluginurile Facebook sunt utilizate în temeiul Art. 6 par. 1 lit. f RGDP. Operatorul site-ului web are un interes legitim în a avea o vizibilitate cât mai mare posibilă în rețelele sociale. Dacă a fost solicitat acordul corespunzător, prelucrarea este efectuată exclusiv în temeiul Art. 6 par. 1 lit. a RGDP; acordul poate fi revocat în orice moment. Transmiterea datelor către SUA se bazează pe clauzele contractuale standard ale Comisiei UE. Detalii pot fi găsite la adresa https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum și https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Pluginul Twitter
Pe acest site web sunt integrate pluginurile rețelei sociale Twitter. Acest serviciu este furnizat de Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irlanda. Prin utilizarea Twitter și a funcției „re-tweet", site-urile pe care le vizitați sunt legate de contul dv. Twitter și sunt făcute cunoscute altor utilizatori. În acest proces, datele sunt transmise și pe Twitter. Dorim să subliniem faptul că noi, în calitate de furnizor al site-ului, nu avem cunoștință de conținutul datelor transmise și nici de modul de utilizare a acestora de către Twitter. Pentru mai multe informații, consultați politica de confidențialitate Twitter de la adresa https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum Pluginul Twitter este utilizat în temeiul Art. 6 par. 1 lit. f RGDP. Operatorul site-ului web are un interes legitim în a avea o vizibilitate cât mai mare posibilă în rețelele sociale. Dacă s-a solicitat acordul corespunzător, prelucrarea se efectuează exclusiv în temeiul Art. 6 par. 1 lit. a RGDP; acordul poate fi revocat în orice moment. Transmiterea datelor către SUA se bazează pe clauzele contractuale standard ale Comisiei UE. Detalii pot fi găsite la adresa https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html. Puteți modifica setările de confidențialitate pe Twitter în setările contului la adresa https://twitter.com/account/settings.

6. Instrumente de analiză și publicitate

Google Analytics
Acest site web utilizează funcții ale serviciului de analiză web Google Analytics. Furnizorul este Google Ireland Limited („Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda. Google Analytics permite operatorului site-ului web să analizeze comportamentul vizitatorilor site-ului. Procedând astfel, operatorul site-ului primește diverse date de utilizare, cum ar fi afișările de pagină, durata vizitei, sistemele de operare utilizate și originea utilizatorului. Aceste date pot fi rezumate de Google într-un profil care este atribuit utilizatorului respectiv sau dispozitivului său. Google Analytics folosește tehnologii care permit recunoașterea utilizatorului în scopul analizei comportamentului utilizatorului (de ex., module cookie sau amprente digitale ale dispozitivului). Informațiile colectate de Google cu privire la utilizarea acestui site web sunt de obicei transferate pe un server Google din SUA și stocate acolo. Utilizarea acestui instrument de analiză se efectuează în temeiul Art. 6 alin. 1 lit. f RGDP. Operatorul site-ului are un interes legitim în analiza comportamentului utilizatorilor pentru a-și optimiza atât site-ul web, cât și publicitatea. Dacă a fost solicitat un acord adecvat (de ex., acord pentru stocarea modulelor cookie), prelucrarea se efectuează exclusiv în temeiul Art. 6 alin. 1 lit. a RGDP; acordul poate fi revocat în orice moment. Transmiterea datelor către SUA se bazează pe clauzele contractuale standard ale Comisiei UE. Detalii pot fi găsite la adresa https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Anonimizarea adresei IP
Pe acest site web am activat funcția de anonimizare a adresei IP. Acest lucru va determina Google să scurteze adresa dv. IP în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state semnatare ale Acordului privind Spațiul Economic European înainte de a fi transmisă în Statele Unite ale Americii. Doar în cazuri excepționale, adresa IP completă este transmisă unui server Google din SUA și scurtată acolo. În numele operatorului acestui site web, Google va folosi aceste informații pentru a evalua utilizarea de către dv. a site-ului web, pentru a întocmi rapoarte despre activitatea site-ului web și pentru a furniza operatorului site-ului web alte servicii referitoare la activitatea acestuia și la utilizarea internetului. Adresa IP transmisă de browserul dv. ca parte a Google Analytics nu este combinată cu alte informații de la Google.

Plugin pentru browser
Puteți împiedica Google să colecteze și să proceseze datele dv. prin descărcarea și instalarea pluginului pentru browser disponibil la următoarea adresă: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en Pentru mai multe informații despre modul în care Google Analytics folosește datele utilizatorului, consultați politica de confidențialitate Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=ro

Procesarea comenzilor
Am încheiat un contract cu Google pentru procesarea comenzilor și punem în aplicare pe deplin cerințele stricte ale autorităților germane privind protecția datelor la folosirea Google Analytics.

Funcția „caracteristici demografice” din cadrul Google Analytics
Acest site web folosește funcția „caracteristici demografice” din cadrul Google Analytics pentru a ajuta vizitatorii site-ului să găsească anunțuri adecvate în rețeaua de publicitate Google. Acest lucru permite generarea de rapoarte care conțin informații despre vârsta, sexul și interesele vizitatorilor site-ului web. Aceste date provin din publicitatea bazată pe interese a Google și din datele vizitatorilor terți. Aceste informații nu pot fi asociate cu nici o persoană anume. Puteți dezactiva această funcție în orice moment prin setările pentru anunțuri din contul dv. Google sau, în general, puteți interzice Google Analytics să vă colecteze datele, așa cum este descris în secțiunea „Obiecție la colectarea datelor”.

Funcția „urmărire a comerțului electronic” din cadrul Google Analytics
Acest site web folosește funcția „urmărire a comerțului electronic” a Google Analytics. Prin urmărirea comerțului electronic, operatorul site-ului web poate analiza comportamentul de cumpărare al vizitatorilor site-ului pentru a-și îmbunătăți campaniile de marketing online. Sunt înregistrate informații precum comenzile plasate, valorile medii ale comenzilor, costurile de expediere și timpul dintre vizualizarea și achiziționarea unui produs. Aceste date pot fi rezumate de Google sub un ID alocat tranzacției, care este atribuit utilizatorului respectiv sau dispozitivului acestuia.

Durata stocării
Datele la nivel de utilizator și de evenimente stocate de Google, care sunt legate de module cookie, ID-uri de utilizator (de ex., ID de utilizator) sau ID-uri de publicitate (de ex., module cookie DoubleClick, ID de publicitate Android) sunt anonimizate sau șterse după 14 luni. Detalii pot fi găsite la adresa https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=ro

Google Ads
Aceste site web folosește funcția Google Ads. Google Ads este un program de publicitate online al Google Ireland Limited („Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda. Google Ads ne permite să afișăm reclame în motorul de căutare Google sau pe site-uri web ale terților, atunci când utilizatorul introduce anumiți termeni de căutare în Google (direcționarea în funcție de cuvinte cheie). În plus, reclamele direcționate pot fi redate pe baza datelor despre utilizatori disponibile la Google (de ex., date despre locație și interese) (direcționare către grupul țintă). Noi, în calitate de operator de site web, putem evalua aceste date cantitativ, de ex., analizând ce termeni de căutare au condus la afișarea anunțurilor noastre și câte reclame au condus la clicuri corespunzătoare. Utilizarea Google Ads se face în temeiul Art. 6 alin. 1 lit. f RGDP. Operatorul site-ului are un interes legitim în comercializarea produselor sale de servicii cât mai eficient posibil. Transferul de date către SUA se bazează pe clauzele contractuale standard ale Comisiei UE. Detalii pot fi găsite la adresa https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Funcția Google Remarketing
Acest site folosește funcțiile de remarketing Google Analytics. Furnizorul este Google Ireland Limited („Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda. Funcția Google Remarketing analizează comportamentul dv. de utilizator pe site-ul nostru web (de ex., când faceți clic pe anumite produse) pentru a vă include în anumite grupuri țintă pentru publicitate și apoi pentru a vă reda mesaje publicitare adecvate atunci când vizitați alte oferte online (remarketing sau redirecționare). În plus, grupurile vizate de publicitate create cu Google Remarketing pot fi legate de funcțiile Google de pe mai multe dispozitive. În acest fel, mesajele de publicitate bazate pe interese care au fost personalizate pe baza utilizării anterioare și a comportamentului de navigare pe un dispozitiv anume (de ex., telefonul mobil) pot fi, de asemenea, afișate pe un alt dispozitiv (de ex., tabletă sau PC). Dacă aveți un cont Google, puteți obiecta la publicitatea personalizată făcând clic pe următorul link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/. Utilizarea funcției Google Remarketing se face în temeiul Art. 6 par. 1 lit. f RGDP. Operatorul site-ului are un interes legitim în comercializarea produselor sale cât mai eficient posibil. Dacă s-a solicitat acordul corespunzător, prelucrarea se efectuează exclusiv în temeiul Art. 6 par. 1 lit. a RGDP; acordul poate fi revocat în orice moment. Informații suplimentare și reglementările privind protecția datelor pot fi găsite în declarația Google privind protecția datelor la: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=ro.

Crearea de grupuri țintă prin compararea clienților
Pentru formarea grupurilor țintă, utilizăm, printre altele, compararea clienților Google Remarketing. În acest context, transferăm anumite date despre clienți (de ex., adrese de e-mail) din listele noastre de clienți către Google. Dacă clienții în cauză sunt utilizatori Google și sunt conectați la contul lor Google, vor primi mesaje publicitare relevante în rețeaua Google (de ex., pe YouTube, Gmail sau în motorul de căutare).

Urmărirea conversiilor Google
Acest site web folosește urmărirea conversiilor Google. Furnizorul este Google Ireland Limited („Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda. Funcția de urmărire a conversiilor Google permite Google și nouă să vedem dacă utilizatorul a efectuat anumite acțiuni. De ex., putem evalua ce butoane de pe site-ul nostru web au fost accesate, de câte ori și ce produse au fost vizualizate sau achiziționate în mod deosebit. Aceste informații sunt utilizate pentru a crea statistici privind conversia. Aflăm numărul total de utilizatori care au făcut clic pe anunțurile noastre și ce acțiuni au efectuat aceștia. Nu intrăm în posesia nici unei informații care poate fi utilizată pentru identificarea personală a utilizatorului. Google însuși folosește module cookie sau tehnologii de recunoaștere comparabile în scopuri de identificare. Utilizarea funcției urmărirea conversiilor Google se face în temeiul Art. 6 par. 1 lit. f RGDP. Operatorul site-ului are un interes legitim în analiza comportamentului utilizatorilor pentru a optimiza atât site-ul său, cât și publicitatea sa. Dacă a fost solicitat un acord corespunzător (de ex., acordul pentru stocarea modulelor cookie), prelucrarea se efectuează exclusiv în temeiul Art. 6 par. 1 lit. a RGDP; acordul poate fi revocat în orice moment. Informații suplimentare cu privire la funcția de urmărire a conversiilor Google pot fi găsite în Politica de confidențialitate Google: https://policies.google.com/privacy?hl=ro.

Facebook pixel
Site-ul nostru utilizează pixelii de acțiune ai vizitatorilor Facebook pentru măsurarea conversiei. Acest serviciu este furnizat de Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlanda. Cu toate acestea, potrivit Facebook, informațiile colectate sunt transferate și în Statele Unite și în alte țări terțe. Acest lucru permite urmărirea comportamentului vizitatorilor paginii după ce au fost direcționați către site-ul web al furnizorului făcând clic pe un anunț pe Facebook. Acest lucru permite, de asemenea, evaluarea eficienței anunțurilor Facebook în scopuri statistice și de cercetare de piață și optimizarea activităților de publicitate viitoare. Datele colectate sunt anonime pentru noi ca operator al acestui site și nu putem trage concluzii cu privire la identitatea utilizatorilor. Cu toate acestea, datele sunt stocate și procesate de Facebook, astfel încât este posibilă o conexiune la profilul de utilizator respectiv și Facebook poate utiliza datele în scopuri proprii de publicitate, în conformitate cu politica de utilizare a datelor Facebook. Acest lucru permite Facebook să ruleze anunțuri pe paginile Facebook, precum și în afara Facebook. Această utilizare a datelor nu poate fi influențată de noi ca operator de site. Acest site web utilizează pixeli Facebook în temeiul Art. 6 par. 1 lit. f RGDP. Operatorul site-ului are un interes legitim în publicitatea eficientă, inclusiv în social media. Dacă a fost solicitat un acord corespunzător (de ex., un acord pentru stocarea modulelor cookie), prelucrarea are loc exclusiv în temeiul Art. 6 alin. 1 lit. a RGDP; acordul poate fi revocat în orice moment. Transmiterea datelor către SUA se bazează pe clauzele contractuale standard ale Comisiei UE. Detalii pot fi găsite la: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum și https://de-de.facebook.com/help/566994660333381. Veți găsi informații suplimentare despre protecția vieții private în informațiile privind protecția datelor de pe Facebook: https://de-de.facebook.com/about/privacy/. De asemenea, puteți dezactiva funcția de remarketing „Public personalizat” în secțiunea „Setări pentru reclame” de la adresa https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Pentru a face acest lucru, trebuie să fiți conectat la Facebook. Dacă nu aveți un cont Facebook, puteți dezactiva publicitatea bazată pe utilizarea Facebook pe site-ul Alianței Interactive pentru Publicitate Digitală Europeană: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

7. Newsletter

Informații despre newsletter
Dacă doriți să primiți newsletter-ul oferit pe site, avem nevoie de adresa dv. de e-mail, de informații care ne permit să verificăm că sunteți deținătorul adresei de e-mail furnizate, precum și acordul dv. de a primi newsletter-ul. Alte date nu vor fi colectate sau vor fi colectate numai în mod voluntar. Utilizăm aceste date exclusiv pentru transmiterea informațiilor solicitate și nu le punem la dispoziția unor terțe părți. Procesarea datele introduse în formularul de înregistrare pentru primirea newsletter-ului se bazează exclusiv pe acordul dv. (Art. 6 par. 1 lit. a RGDP). Puteți revoca acordul dat pentru stocarea datelor, a adresei de e-mail, precum și utilizarea acestora pentru transmiterea newsletter-ului în orice moment, folosind, de ex., legătura „Dezabonare” din newsletter. Legalitatea operațiunilor de prelucrare a datelor care au avut loc deja nu este afectată de revocare. Datele stocate pe site-ul nostru în vederea abonării la newsletter vor fi păstrate de noi sau de către furnizorului serviciului de newsletter până când renunțați la a primi newsletter-ul și acestea vor fi șterse din lista de distribuire a newsletter-ului după dezabonare sau la încetarea obiectului. Ne rezervăm dreptul de a șterge sau bloca adresele de e-mail din lista noastră de distribuire a newsletter-ului, la alegerea noastră, ca parte a interesului nostru legitim, în conformitate cu Art. 6 alin. 1 lit. f RGDP. După ce a fost eliminată din lista de distribuire a newsletter-ului, adresa dv. de e-mail poate fi înregistrată de noi sau de furnizorul de servicii de newsletter într-o listă neagră, pentru a împiedica trimiterile viitoare. Datele din lista neagră vor fi utilizate numai în acest scop și nu vor fi combinate cu alte date. Acest lucru servește atât interesului dv., cât și interesului nostru de a respecta prevederile legale la transmiterea newsletter-elor (interes legitim în sensul Art. 6 alin. 1 lit. f RGDP). Stocarea în lista neagră nu este limitată în timp. Puteți obiecta la stocare dacă interesele dv. sunt mai mari decât interesul nostru legitim.

8. Pluginuri și instrumente
Fonturi web Google

Acest site folosește așa-numitele fonturi web, care sunt furnizate de Google, pentru afișarea uniformă a fonturilor. Fonturile Google sunt instalate local. Nu există nicio conexiune la serverele Google. Mai multe informații despre fonturile web Google pot fi găsite la adresa https://developers.google.com/fonts/faq și în Politica de confidențialitate Google: https://policies.google.com/privacy?hl=ro.

Google Maps
Acest site web utilizează serviciul Google Maps. Furnizorul este Google Ireland Limited („Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda. Pentru a utiliza funcțiile Google Maps este necesară stocarea adresei dv. IP. Aceste informații sunt de obicei transferate pe un server Google din SUA și sunt stocate acolo. Furnizorul acestui site nu are nici o influență asupra acestui transfer de date. Utilizarea Google Maps este în interesul unei prezentări atractive a ofertelor noastre online și pentru a facilita găsirea locurilor indicate în site. Acesta reprezintă un interes legitim în sensul Art. 6 alin. 1 lit. f RGDP. Dacă s-a solicitat acordul corespunzător, prelucrarea se efectuează exclusiv în temeiul Art. 6 alin. 1 lit. a RGDP; acordul poate fi revocat în orice moment. Transmiterea datelor către SUA se bazează pe clauzele contractuale standard ale Comisiei UE. Detalii pot fi găsite la adresa https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ și https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/. Mai multe informații cu privire la procesarea datelor utilizatorilor pot fi găsite în Politica de confidențialitate Google: https://policies.google.com/privacy?hl=ro.

9. Comerț electronic și furnizori de plăți

Prelucrarea datelor (date ale clientului și contractuale)
Colectăm, prelucrăm şi utilizăm datele cu caracter personal numai dacă sunt necesare pentru stabilirea, configurarea conținutului sau modificarea raportului juridic (date de inventar). Acestea se realizează în temeiul Art. 6 par. 1 lit. b RGDP, care permite prelucrarea datelor în conformitate cu un contract sau cu măsuri precontractuale. Colectăm, prelucrăm și utilizăm date cu caracter personal cu privire la utilizarea site-ului nostru (date de utilizare) numai dacă acest lucru este necesar pentru a permite utilizatorilor să utilizeze sau să deconteze serviciul. Datele colectate cu privire la client sunt șterse după finalizarea comenzii sau la încheierea relației comerciale. Perioadele de stocare legale rămân nemodificate.

Transfer de date la încheierea contractului pentru servicii și conținut digital
Transmitem date cu caracter personal către terți numai dacă acest lucru este necesar în contextul executării contractelor, de ex. instituției de credit împuternicite cu procesarea plăților. O transmitere suplimentară a datelor nu are loc sau are loc numai dacă ați fost de acord în mod expres cu privire la transmitere. Datele dv. nu vor fi transmise către terți fără acordul dv. expres, de ex. în scopuri publicitare. Baza prelucrării datelor o reprezintă Art. 6 alin. 1 lit. b RGDP, care permite prelucrarea datelor pentru îndeplinirea unui contract sau a unor măsuri precontractuale.

10. Servicii proprii

Procesarea datelor solicitantului
Vă oferim posibilitatea de a depune o cerere de angajare în cadrul societății noastre (de ex. prin e-mail, prin poștă sau prin formularul online de depunere a cererii). În cele ce urmează vă vom informa despre domeniul de aplicare, scopul și utilizarea datelor dv. cu caracter personal colectate ca parte a procesului de depunere a cererii de angajare. Vă asigurăm că se va efectua colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor dv. în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor și cu toate celelalte prevederi legale și că vom păstra confidențialitatea datelor dv.

Domeniul de aplicare și scopul colectării datelor
Dacă ne trimiteți o cerere de angajare, vă vom procesa datele cu caracter personal asociate (de ex., date de contact și de comunicare, documentele solicitării, note în contextul interviurilor de angajare etc.) în măsura în care este necesar pentru a decide stabilirea unei raport de muncă. Temeiul juridic este § 26 din noul BDSG - din dreptul german (inițierea unui raport de muncă), Art. 6 par. 1 lit. b RGDP (inițierea unui contract general) și - dacă v-ați dat acordul - Art. 6 par. 1 lit. a RGDP. Acordul este revocabil în orice moment. Datele dv. cu caracter personal vor fi transmise în cadrul societății noastre doar persoanelor implicate în procesarea cererii dv. de angajare. Dacă cererea dv. este acceptată, datele furnizate de dv. vor fi stocate în sistemele noastre de prelucrare a datelor în temeiul Art. 26 din noul BDSG și Art. 6 par. 1 lit. b RGDP în scopul realizării raportului de muncă.

Perioada de stocare a datelor
Dacă nu vă putem oferi un loc de muncă, vă refuzăm o ofertă de muncă sau vă retrageți cererea, ne rezervăm dreptul să vă păstrăm datele furnizate în temeiul intereselor noastre legitime (Art. 6 par. 1 lit. f RGDP) pentru maxim 6 luni de la finalizarea procesului de solicitare (refuzare sau retragere a cererii). Datele vor fi apoi șterse și documentele cererii fizice distruse. Stocarea servește în special pentru a furniza dovezi în cazul unui litigiu. Dacă este evident că datele vor fi necesare după expirarea perioadei de 6 luni (de ex., din cauza unui litigiu iminent sau pendinte), ștergerea va avea loc numai atunci când scopul pentru stocarea suplimentară nu se va mai aplica. O stocare mai lungă poate apărea, de asemenea, dacă v-ați dat acordul (Art. 6 alin. 1 lit. a RGDP) sau dacă obligațiile legale de stocare împiedică ștergerea.

Admiterea în grupul de candidați
Dacă nu vă facem o ofertă de muncă, este posibil să vă înscrieți în grupul nostru de candidați. Dacă cererea dv. este acceptată, toate documentele și informațiile din cererea dv. vor fi transferate în grupul de candidați pentru a vă contacta în cazul existenței unor locuri vacante adecvate. Admiterea în grupul de candidați se face exclusiv pe baza acordului dv. expres (Art. 6 alin. 1 lit. a RGDP). Prezentarea acordului este voluntară și nu are nici o influență asupra procesării cererii de angajare în desfășurare. Persoana vizată poate revoca acordul dat în orice moment. În acest caz, datele vor fi șterse irevocabil din grupul de candidați, cu excepția cazului în care există motive legale pentru a le păstra. Datele referitoare la grupul de candidați vor fi șterse irevocabil în cel mult doi ani de la prezentarea acordului.

Magazinele online eBay
Primim următoarele date personale de la eBay ca parte a unei achiziții în magazinul lor online.
• Numele și prenumele
• numele eBay
• Abordare
• Adresă de livrare diferită, dacă este cazul
• Adresa de e-mail
• Produse achiziționate
• Data și ora cumpărării
• Metoda de plată și detaliile de plată
EBay este responsabil pentru procesarea datelor în portalul eBay. Vă rugăm să rețineți că nu putem urmări toate procesele de procesare pe eBay. Puteți găsi dispozițiile privind protecția datelor la https://pages.ebay.com/help/policies/privacy-policy.html.
Procesăm datele dvs. pentru prelucrarea ulterioară a contractului de vânzare în conformitate cu articolul 6 alineatul 1 b GDPR. Datele similare scrisorilor comerciale sunt supuse perioadelor legale de păstrare. De asemenea, folosim datele pentru a procesa reclamațiile în garanție și pentru a revendica, exercita și apăra reclamațiile în temeiul dreptului civil. Temeiul juridic pentru aceasta este articolul 6 alineatul 1 f GDPR. Nu vă transmitem datele.
Când vizitați eBay, noi și operatorul portalului suntem responsabili pentru operațiunile de prelucrare a datelor declanșate în timpul acestei vizite. În principiu, vă puteți exercita drepturile (informații, corectare, ștergere, restricționarea prelucrării, portabilitatea datelor și reclamație) împotriva la fel ca și noi afirmați acest lucru operatorului. Vă rugăm să rețineți că, în ciuda responsabilității noastre comune, nu avem o influență deplină asupra operațiunilor de prelucrare a datelor eBay. Opțiunile noastre se bazează în mare parte pe politica lor corporativă.

201204 / Extrase din politica de confidențialitate a eRecht24 https://www.e-recht24.de/] 

 
Image