Politica de confidențialitate

Operatorii acestui site iau foarte în serios protecția datelor dv. personale. Noi tratăm datele dv. personale în mod confidențial și în conformitate cu reglementările legale privind protecția datelor și cu prezenta politică de confidențialitate. Dacă utilizați acest site, vor fi colectate diverse date personale. Informațiile personale sunt informații care vă identifică personal. Prezenta politică de confidențialitate explică ce informații colectăm și pentru ce le folosim. De asemenea, explică cum și în ce scop se întâmplă acest lucru. Vă rugăm să rețineți că transmiterea de date prin internet (de ex., atunci când comunicați prin e-mail) poate fi afectată de vulnerabilități de securitate. Nu este posibilă protecția completă a datelor împotriva accesului de către terți.

Domeniul de aplicare și organismul responsabil
Prezenta politică de confidențialitate informează utilizatorii cu privire la natura, domeniul de aplicare și scopul colectării și utilizării datelor personale de către furnizorul responsabil Tribodyn AG, Lange Lage 13, 37154 Northeim, Germany, telefon: +49 5551 98885 0, e-mail: info@tribodyn.de pe acest site (denumită în continuare „oferta“).

Persoana de contact și responsabilul cu protecția datelor
Compania noastră a numit un responsabil cu protecția datelor cu caracter personal: Dl. Andreas Sorge, DatCon GmbH | Birou de consultanță privind protecția datelor cu caracter personal și gestiunea informatică, Am Osterfeuer 26, 37176 Nörten-Hardenberg, Telefon 05503-9159648, E-mail sorge@datcon.de

Cum colectăm datele dv.?
Pe de o parte, datele dv. sunt colectate din informațiile pe care le furnizați. Acestea pot fi date pe care le introduceți într-un formular de contact. Alte date sunt colectate automat atunci când vizitați site-ul prin intermediul sistemelor IT. Acestea sunt în special date tehnice (de ex., browser-ul de internet, sistemul de operare sau ora apelului de pagină). Colectarea acestor informații se face automat atunci când accesați site-ul nostru.

Pentru ce folosim datele dv.?
O parte din date sunt colectate pentru a asigura o utilizare fără impedimente a site-ului. Alte date pot fi folosite pentru a analiza comportamentul utilizatorilor.

Ce drepturi aveți asupra datelor dv.?
În orice moment aveți dreptul să obțineți informații gratuite cu privire la originea, destinatarul și scopul stocării datelor dv. personale. De asemenea, aveți dreptul de a solicita corectarea, blocarea sau ștergerea acestor date. În acest scop, precum și pentru alte întrebări referitoare la protecția datelor, ne puteți contacta în orice moment la adresa indicată în rubrica Impressum. În plus, aveți dreptul de a adresa o plângere autorității de supraveghere competente. De asemenea, aveți dreptul să solicitați restricționarea procesării datelor dv. personale în anumite circumstanțe. Detalii pot fi găsite în politica de confidențialitate din paragraful „Dreptul la restricționarea procesării”.

Instrumente de analiză și instrumente ale terților
Când vizitați site-ul nostru, comportamentul dv. de navigare poate fi evaluat din punct de vedere statistic. Acest lucru se întâmplă mai ales cu cookie-urile și cu așa-numitele programe de analiză. Analiza comportamentului dv. de navigare este de obicei anonimă; comportamentul de navigare nu poate fi urmărit pe cale întoarsă către dv. Puteți obiecta cu privire la efectuarea acestei analize sau puteți preveni utilizarea unor anumite instrumente. Informații detaliate pot fi găsite în politica de confidențialitate de mai jos. Puteți contesta această analiză. Vă vom informa despre posibilitățile de contestare în prezenta politică de confidențialitate.

Găzduire externă
Acest site web este găzduit de un furnizor extern de servicii (găzduitor). Datele cu caracter personal colectate pe acest site web sunt stocate pe serverele gazdă. Acestea pot include adrese IP, solicitări de contact, informații meta și de comunicare, informații despre contract, informații de contact, nume, vizualizări ale paginii web și alte informații generate de un site web. Găzduirea este utilizată în scopul îndeplinirii contractului cu clienții noștri potențiali și existenți (Art. 6 alin. 1 lit. b RGDP) și în interesul furnizării sigure, rapide și eficiente a serviciilor noastre online de către un furnizor profesionist (Art. 6 alin. 1 lit. f RGDP). Găzduitorul nostru va prelucra datele dv. numai în măsura în care acestea sunt necesare pentru a-și îndeplini obligațiile sale privind performanța și pentru a urma instrucțiunile noastre cu privire la aceste date.

Încheierea unui contract pentru procesarea comenzilor
Pentru a garanta procesarea în conformitate cu reglementările privind protecția datelor, am încheiat un contract de procesare a comenzilor cu găzduitorul nostru de conținut.

Revocarea acordului dv. pentru prelucrarea datelor
Numeroase operațiuni de procesare a datelor sunt posibile doar cu acordul dv. explicit. Puteți revoca oricând un acord dat deja. Nu trebuie decât să ne transmiteți prin e-mail un mesaj obișnuit. Legalitatea procesării datelor efectuate până la revocare nu este afectată de revocare.

Dreptul de opoziție la colectarea datelor, în cazuri speciale și marketingul direct (art. 21 RGDP)
Dacă prelucrarea datelor se face în baza art. 6 alin. 1 lit. e sau f DSGVO, aveți dreptul oricând să vă opuneți prelucrării datelor dv. personale din motive care apar din situația dv. particulară; acest lucru se aplică și profilării bazate pe prezentele dispoziții. Temeiul juridic respectiv pe care se bazează o prelucrare poate fi găsit în prezenta politică de confidențialitate. Dacă vă opuneți, vom înceta să procesăm datele dv. personale, cu excepția cazului în care putem furniza dovezi de motive legitime temeinice de prelucrare care depășesc interesele, drepturile și libertățile dv. sau prelucrarea în scopul executării, urmăririi sau protecției cererilor în justiție (obiecție conform art. 21 par. 1 DSGVO). Dacă datele dv. personale sunt procesate în scopuri de marketing direct, aveți dreptul să vă opuneți în orice moment prelucrării datelor personale care vă privesc în scopul unui astfel de marketing; acest lucru se aplică și profilării în măsura în care este asociată cu un astfel de marketing direct. Dacă obiectați, datele dv. personale nu vor mai fi folosite în scopul marketingului direct (obiecție conform art. 21 par. 2 RGDP).

Dreptul de a adresa o plângere autorității de supraveghere competente
În caz de încălcare a RGDP, persoanele afectate au dreptul să depună plângere la o autoritate de supraveghere, în particular în Statul Membru al reședinței obișnuite, al locului de muncă sau al locului în care a avut loc presupusa încălcare. Dreptul la recurs există fără a aduce atingere altor căi de atac administrative sau judiciare. O listă a responsabililor cu protecția datelor și a datelor de contact ale acestora poate fi găsită la adresa:

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

Dreptul la portabilitatea datelor
Aveți dreptul să furnizați datele pe care le procesăm în mod automat pe baza acordului dv. sau în îndeplinirea unui contract cu dv. sau cu o terță parte într-un format comun, ușor de citit de către mașină. Dacă solicitați transferul direct al datelor către o altă persoană responsabilă, acest lucru se va face numai în măsura în care este fezabil din punct de vedere tehnic.

Criptare SSL sau TLS
Acest site utilizează criptarea SSL sau TLS din motive de securitate și pentru a proteja transferul de conținut confidențial, cum ar fi comenzi sau solicitări pe care ni le trimiteți ca operator de site. O conexiune criptată poate fi văzută prin schimbarea liniei de adrese a browser-ului de la „http://” la „https://” și la pictograma de blocare din linia browser-ului. Dacă este activată criptarea SSL sau TLS, datele trimise de noi nu pot fi citite de terți.

Informare, blocare, ștergere și corectare
Aveți dreptul să primiți gratuit informații despre datele dv. personale stocate, originea și destinatarul datelor dv. personale stocate și scopul prelucrării datelor și, dacă este cazul, dreptul la corectarea, blocarea sau ștergerea acestor date. În acest scop, precum și pentru alte întrebări referitoare la datele personale, ne puteți contacta în orice moment la adresa indicată în rubrica Impressum.

Dreptul la restricționarea prelucrării
Aveți dreptul să solicitați restricționarea procesării datelor dv. personale. În acest scop, ne puteți contacta în orice moment la adresa furnizată în rubrica Impressum. Dreptul de a restricționa prelucrarea există în următoarele cazuri:

  • Dacă contestați corectitudinea datelor dv. personale stocate pe site-ul nostru, avem de obicei nevoie de timp pentru a verifica acest lucru. Pe durata verificării, aveți dreptul să solicitați restricționarea procesării datelor dv. personale.
  • Dacă prelucrarea datelor dv. personale a fost efectuată în mod ilegal, puteți solicita restricționarea procesării datelor în loc de ștergere.
  • Dacă nu mai avem nevoie de datele dv. personale, dar aveți nevoie de acestea pentru a vă exercita, a apăra sau a susține drepturi în justiție, aveți dreptul să solicitați ca prelucrarea datelor dv. personale să fie restricționată în locul ștergerii.
  • Dacă ați depus o contestație în conformitate cu art. 21 par. 1 din RGDP, este necesară păstrarea unui echilibru între interesele dv. și interesele noastre. Atâta timp cât nu este încă stabilit cui aparțin interesele care predomină, aveți dreptul să solicitați restricționarea prelucrării datelor dv. personale.

Dacă ați restricționat prelucrarea datelor dv. personale, aceste date pot fi prelucrate - în afară de stocare - numai cu acordul dv. sau pentru a afirma, exercita sau apăra drepturi în justiție sau pentru a proteja drepturile altei persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public importante ale Uniunii sau ale unui Stat Membru.

Opoziția față de e-mailuri publicitare
Prin prezentul nu se acordă acceptul pentru utilizarea datelor de contact publicate ca parte a obligației de a furniza detalii de publicare în rubrica Impressum pentru a trimite reclame nesolicitate și materiale informative. Operatorii site-ului își rezervă în mod expres dreptul de a iniția acțiuni în justiție în cazul trimiterii nesolicitate a informațiilor publicitare, cum ar fi e-mail-uri spam. Nu se acordă acceptul pentru folosirea datelor de contact publicate în contextul obligației de a furniza detalii de publicare în rubrica Impressum în scopul trimiterii materialelor publicitare și a informațiilor nesolicitate. Operatorii site-urilor își rezervă în mod expres dreptul de a iniția acțiuni în justiție în cazul trimiterii nesolicitate a informațiilor publicitare, cum ar fi e-mail-uri spam.

Module cookies
Unele dintre paginile web folosesc așa-numitele module cookie. Modulele cookie nu deteriorează computerul și nu conțin viruși. Modulele cookie ne ajută să facem oferta noastră mai prietenoasă, mai eficientă și mai sigură. Modulele cookie sunt mici fișiere text care sunt stocate pe computer de către browserul dv. Majoritatea modulelor cookie pe care le folosim sunt așa-numitele „module cookie de sesiune”. Acestea sunt șterse automat la sfârșitul vizitei. Alte module cookie rămân stocate pe terminalul dv. până când le ștergeți. Acestea ne permit să recunoaștem browserul dv. la următoarea vizită. Puteți seta browserul astfel încât să fiți informat despre setarea modulelor cookie și să permiteți modulele cookie în cazuri individuale, să acceptați modulele cookie în anumite situații sau să le excludeți în general și să activați ștergerea automată a modulelor cookie la închiderea browserului. Dacă modulele cookie sunt dezactivate, funcționalitatea acestui site poate fi restricționată. Modulele cookie care sunt necesare în procesul de comunicare electronică sau pentru a furniza anumite funcții solicitate de dv. (de exemplu, funcția „coș de cumpărături”) sunt stocate în baza Art. 6 alin. 1 lit. f RGDP. Operatorul site-ului web are un interes justificat în stocarea modulelor cookie pentru furnizarea fără erori și optimizată a serviciilor sale. Dacă a fost solicitat un acord corespunzător (de exemplu, un acord pentru stocarea modulelor cookie), prelucrarea se realizează exclusiv în baza Art. 6 alin. 1 lit. a RGDP; acordul poate fi revocat în orice moment. În măsura în care sunt stocate alte module cookie (de exemplu, module cookie pentru analizarea comportamentului dv. de navigare), acestea sunt tratate separat în prezenta declarație privind protecția datelor.

Fişiere jurnal de server
Furnizorul site-ului colectează și stochează automat informațiile din așa-numitele fișiere jurnal de server, pe care browserul dv. le transmite automat. Acestea sunt:

  • tipul browser-ului și versiunea browser-ului
  • sistemul de operare folosit
  • URL-ul Referrer (pagina accesată anterior)
  • numele de gazdă al calculatorului de pe care se realizează accesarea
  • ora solicitării serverului
  • adresa IP

Nu se realizează comasarea acestor date cu alte surse de date. Datele sunt colectate în baza art. 6 par. 1 lit. f RGDP. Operatorul site-ului are un interes legitim în prezentarea și optimizarea tehnică a site-ului său fără erori – fişierele jurnal de server trebuie înregistrate.

Utilizare
Utilizarea acestui site este posibilă, de obicei, fără a preciza date personale. În ceea ce privește colectarea datelor personale pe acest site, acest lucru se face întotdeauna în mod voluntar, pe cât posibil. Aceste date nu vor fi transmise terților fără acordul dv. explicit.

Transferul datelor
Trebuie remarcat faptul că transmisia de date pe internet (de ex., e-mailuri) poate avea vulnerabilități de securitate. Protecția totală a datelor față de accesul terților nu este posibilă fără luarea unor măsuri tehnice suplimentare.

Legături către alte site-uri web
Prezentul site conține legături către alte site-uri. Nu avem control asupra faptului că operatorii acestora respectă regulamentele privind protecția datelor. Prezenta politică de confidențialitate se aplică exclusiv site-ului nostru.

Solicitare prin e-mail, telefon sau fax
Dacă ne contactați prin e-mail, telefon sau fax, solicitarea dv., inclusiv toate datele personale (numele și solicitarea), vor fi stocate și procesate de noi în scopul procesării cererii dv. Nu vom face cunoscute aceste date fără acordul dv. Aceste date sunt prelucrate în baza art. 6 par. 1 lit. b RGDP, cu condiția ca cererea dv. să fie legată de îndeplinirea unui contract sau este necesară pentru a aplica măsuri precontractuale. În toate celelalte cazuri, procesarea se bazează pe acordul dv. (art. 6 par. 1 lit. a RGDP) și/sau pe interesele noastre legitime (art. 6 par. 1 lit. f RGDP), deoarece avem un interes legitim în gestionarea eficientă a cererilor adresate nouă. Datele pe care ni le transmiteți prin intermediul mesajelor de la rubrica „Contact” vor rămâne la noi până când ne veți solicita să le ștergem, să revocăm acordul dv. pentru stocare sau scopul stocării datelor este omis (de ex., după ce cererea dv. a fost procesată). Dispozițiile legale obligatorii - în special perioadele de păstrare legală - nu sunt afectate.

Prelucrarea datelor (date ale clientului și contractuale)
Colectăm, prelucrăm şi utilizăm datele personale numai dacă sunt necesare pentru justificarea, configurarea conţinutului sau modificarea raportului juridic (date de inventar). Aceasta se realizează pe baza art. 6 par. 1 lit. b RGDP, care permite prelucrarea datelor în conformitate cu un contract sau cu măsuri precontractuale. Colectăm, prelucrăm și utilizăm date personale despre utilizarea site-ului nostru (date de utilizare) numai dacă acest lucru este necesar pentru a le permite utilizatorilor să utilizeze sau să deconteze serviciul. Datele colectate de la client sunt şterse după finalizarea comenzii sau încheierea relaţiei de afaceri. Perioadele de stocare legale rămân nemodificate.

Transmiterea datelor la încheierea contractului pentru magazine online, dealeri și expedierea produselor
Transmitem date cu caracter personal către terți numai dacă acest lucru este necesar în contextul prelucrării contractelor, de exemplu, societăților care se ocupă de livrarea produselor sau băncii care se ocupă de procesarea plăților. O transmitere suplimentară a datelor nu are loc sau are loc numai dacă ați fost de acord în mod expres cu privire la transmitere. Datele dv. nu vor fi transmise către terți fără acordul dv. expres, de exemplu în scopuri publicitare. Baza prelucrării datelor o reprezintă Art. 6 alin. 1 lit. b RGDP, care permite prelucrarea datelor pentru îndeplinirea unui contract sau a unor măsuri precontractuale.

Transfer de date la încheierea contractului pentru servicii și conținut digital
Transmitem date cu caracter personal către terți numai dacă acest lucru este necesar în contextul procesării contractelor, de exemplu băncii împuternicite cu procesarea plăților.


O transmitere suplimentară a datelor nu are loc sau are loc numai dacă ați fost de acord în mod expres cu privire la transmitere. Datele dv. nu vor fi transmise către terți fără acordul dv. expres, de exemplu în scopuri publicitare.

Baza prelucrării datelor o reprezintă Art. 6 alin. 1 lit. b RGDP, care permite prelucrarea datelor pentru îndeplinirea unui contract sau a unor măsuri precontractuale.

Plugin-uri Facebook (butonul „like” și „share”)
În acest site web sunt integrate plugin-uri ale rețelei sociale Facebook. Furnizorul acestui serviciu este Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlanda. Conform Facebook, însă, datele colectate sunt transferate, atât în SUA, cât și în terțe țări terțe. Pe acest site web puteți recunoaște plugin-urile Facebook datorită siglei Facebook sau al butonului „Like“ („Îmi place“). Un rezumat al plugin-urilor Facebook poate fi găsit la adresa: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=en_US. Când accesați acest site web, plugin-ul stabilește o conexiune directă între browser-ul dv. și serverul Facebook. Facebook primește informațiile pe care le-ați accesat pe acest site web folosind adresa dv. IP. Dacă faceți clic pe butonul Facebook „Like” în timp ce sunteți autentificat în contul dv. de Facebook, puteți conecta conținutul acestui site web la profilul dv. de Facebook. Aceasta permite ca Facebook să asocieze vizita dv. pe acest site web cu contul dv. de utilizator. Dorim să subliniem că, în calitate de furnizor al site-ului web, nu avem cunoștințe despre conținutul datelor transmise sau modul în care acestea sunt utilizate de Facebook. Pentru mai multe informații, consultați politica de confidențialitate Facebook la: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Dacă nu doriți ca Facebook să asocieze accesarea acestui site web cu contul de utilizator Facebook deținut de dv., vă rugăm să vă deconectați din contul de utilizator Facebook. Plugin-urile Facebook se utilizează în baza Art. 6 par. 1 lit. f DSGVO. Operatorul site-ului web are un interes legitim de a beneficia de cea mai mare vizibilitate posibilă pe rețelele de socializare. Dacă a fost solicitat un acord corespunzător, prelucrarea se efectuează exclusiv în baza Art. 6 par. 1 lit. a DSGVO; acordul poate fi revocat în orice moment.

Plugin-ul Twitter
Funcțiile serviciului de micro-blogging Twitter sunt integrate în acest site web. Aceste funcții sunt furnizate de Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, SUA. Folosind Twitter și funcția „Re-Tweet”, site-urile web pe care le accesați sunt legate de contul dv. Twitter și făcute cunoscute altor utilizatori. De asemenea, datele sunt transferate pe Twitter. Dorim să subliniem că, în calitate de furnizor al site-ului web, nu avem cunoștințe despre conținutul datelor transmise sau modul în care acestea sunt utilizate de Twitter. Informații suplimentare puteți găsi în politica de confidențialitate a Twitter aflată la adresa: https://twitter.com/en/privacy. Utilizarea acestui plugin Twitter se face în baza Art. 6 par. 1 lit. f RGDP. Operatorul site-ului web are un interes legitim de a beneficia de cea mai mare vizibilitate posibilă pe rețelele de socializare. Dacă a fost solicitat un acord corespunzător, prelucrarea se efectuează exclusiv în baza Art. 6 par. 1 lit. a RGDP; acordul poate fi restras în orice moment. Setările dv. de confidențialitate aferente site-ului Twitter pot fi găsite în setările contului de la adresa https://twitter.com/account/settings

Pixelul Facebook 
Acest site web utilizează pixelul de acțiune al vizitatorilor Facebook pentru măsurarea conversiei. Acest serviciu este furnizat de Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlanda. Cu toate acestea, potrivit Facebook, informațiile colectate sunt transferate și în Statele Unite ale Americii și în alte țări terțe. Acest lucru permite urmărirea comportamentului vizitatorilor paginii după ce au fost direcționați către site-ul web al furnizorului făcând clic pe un anunț pe Facebook. Acest lucru permite, de asemenea, evaluarea eficienței anunțurilor Facebook în scopuri statistice și de cercetare de piață și pentru optimizarea activităților de publicitate viitoare. Datele colectate sunt anonime pentru noi ca operator al acestui site și nu putem trage concluzii cu privire la identitatea utilizatorilor. Cu toate acestea, datele sunt stocate și procesate de Facebook, astfel încât este posibilă o conexiune la profilul de utilizator respectiv și Facebook poate utiliza datele în scopuri proprii de publicitate, în conformitate cu politica de utilizare a datelor Facebook. Acest lucru permite Facebook să ruleze anunțuri pe paginile Facebook, precum și în afara Facebook. Această utilizare a datelor nu poate fi influențată de noi ca operator de site. Pixelii Facebook sunt utilizați în baza Art. 6 par. 1 lit. f RGDP. Operatorul site-ului are un interes legitim în publicitatea eficientă, inclusiv în social media. Dacă a fost solicitat un acord corespunzător (de exemplu, un acord pentru stocarea modulelor cookie), prelucrarea are loc exclusiv în baza Art. 6 alin. 1 lit. a RGDP; acordul poate fi revocat în orice moment. Veți găsi informații suplimentare despre protecția vieții private în informațiile privind protecția datelor de pe Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/. De asemenea, puteți dezactiva funcția de remarketing „Public personalizat” în secțiunea „Setări pentru anunțuri” de la adresa https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Pentru a face acest lucru, trebuie să fiți conectat la Facebook. Dacă nu aveți un cont Facebook, puteți dezactiva publicitatea bazată pe utilizarea Facebook pe site-ul Alianței Interactive pentru Publicitate Digitală Europeană: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

Newsletter
Dacă doriți să primiți newsletter-ul oferit pe site, avem nevoie de adresa dv. de e-mail, precum și de informații care ne permit să verificăm că sunteți proprietarul adresei de e-mail furnizate și acordul dv. de a primi newsletter-ul. Alte date nu vor fi colectate sau vor fi colectate numai în mod voluntar. Utilizăm aceste date numai pentru transmiterea informațiilor solicitate și nu le punem la dispoziția unor terțe părți. Datele introduse în formularul de înregistrare pentru primirea newsletter-ului se bazează exclusiv pe acordul dv. (art. 6 par. 1 lit. a RGDP). Puteți revoca acordul dat pentru stocarea datelor, a adresei de e-mail și utilizarea acestora pentru transmiterea newsletter-ului în orice moment, folosind, de ex., legătura „Dezabonare” din newsletter. Legalitatea operațiunilor de prelucrare a datelor care au avut loc deja nu este afectată de revocare. Datele stocate pe site-ul nostru în legătură cu newsletter-ul vor fi păstrate până când renunțați la a primi newsletter-ul și vor fi șterse după dezabonare. Datele stocate pe site-ul nostru în alte scopuri nu sunt afectate.

Fonturi online furnizate de Google
Această pagină folosește așa-numitele fonturi online furnizate de Google pentru afișarea uniformă a fonturilor. Fonturile Google sunt instalate local. Nu există nici o conexiune la serverele Google. Pentru mai multe informații despre fonturile online furnizate de Google, consultați https://developers.google.com/fonts/faq și politica de confidențialitate Google de la adresa: https://policies.google.com/privacy?hl=ro

Hărți Google (cu acord)
Acest site web utilizează serviciul Google Maps prin intermediul unui API. Furnizorul este Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda. Pentru a asigura confidențialitatea pe acest site, serviciul Google Maps este dezactivat la prima dv. vizită pe site-ul nostru. O conexiune directă la serverele Google va fi stabilită numai dacă dv. activați serviciul Google Maps (acord conform Art. 6 alin. 1 lit. a RGDP). Acest lucru împiedică transferul datelor dv. către Google la prima dv. vizită pe site-ul nostru. După activare, Google Maps vă va salva adresa IP. De obicei, aceasta este apoi transferată pe un server Google din SUA și stocată acolo. După activarea serviciului Google Maps, furnizorul acestei pagini nu are nici o influență asupra acestui transfer de date. Puteți găsi mai multe informații despre gestionarea datelor utilizatorului în declarația privind protecția datelor a Google: https://policies.google.com/privacy?hl=ro

Integrarea serviciilor și conținutului terților
Este posibil ca în oferta online să fie inclus conținut al terților, cum ar fi fluxuri RSS sau grafice din alte site-uri web. Aceasta presupune întotdeauna că furnizorii acestui conținut (denumiți în continuare „furnizori terți”) detectează adresa IP a utilizatorului. În lipsa adresei IP, nu s-ar putea transmite conținutul la browser-ul respectivului utilizator. Prin urmare, adresa IP este necesară pentru prezentarea acestui conținut. Furnizorul depune toate eforturile pentru a utiliza numai conținut al cărui furnizor respectiv utilizează numai adresa IP pentru a transmite conținutul. Cu toate acestea, furnizorul acestui site nu influențează faptul că furnizori terți stochează adresa IP în scopuri statistice, de ex. În măsura în care acest lucru este cunoscut, utilizatorii vor fi informați.

Publicarea anunțurilor pentru locuri de muncă/cereri de angajare online
Vă oferim posibilitatea de a depune o cerere de angajare (de ex. prin e-mail, prin poștă sau prin formularul online de depunere a cererii). În cele ce urmează vă vom informa despre domeniul de aplicare, scopul și utilizarea datelor dv. personale colectate ca parte a procesului de depunere a cererii de angajare. Vă asigurăm că se va efectua colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor dv. în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor și cu toate celelalte prevederi legale și că vom păstra confidențialitatea datelor dv.

Domeniul de aplicare și scopul colectării datelor
Dacă ne trimiteți o cerere de angajare, vă vom procesa datele personale asociate (de ex., date de contact și de comunicare, documentele solicitării, note în contextul interviurilor de angajare etc.) în măsura în care este necesar pentru a decide stabilirea unei raport de muncă. Temeiul juridic este § 26 din noul BDSG - din dreptul german (inițierea unui raport de muncă), Art. 6 par. 1 lit. b RGDP (inițierea unui contract general) și - dacă v-ați dat acordul - Art. 6 par. 1 lit. a RGDP. Acordul este revocabil în orice moment. Datele dv. personale vor fi transmise în cadrul societății noastre doar persoanelor implicate în procesarea cererii dv. de angajare. Dacă cererea dv. este acceptată, datele furnizate de dv. vor fi stocate în sistemele noastre de prelucrare a datelor conform Art. 26 din noul BDSG și Art. 6 par. 1 lit. b RGDP în scopul realizării raportului de muncă.

Perioada de stocare a datelor
Dacă nu vă putem oferi un loc de muncă, vă refuzăm o ofertă de muncă sau vă retrageți cererea, ne rezervăm dreptul să vă păstrăm datele furnizate în baza intereselor noastre legitime (Art. 6 par. 1 lit. f RGDP) pentru maxim 6 luni de la finalizarea procesului de solicitare (refuzare sau retragere a cererii). Datele vor fi apoi șterse și documentele cererii fizice distruse. Stocarea servește în special pentru a furniza dovezi în cazul unui litigiu. Dacă este evident că datele vor fi necesare după expirarea perioadei de 6 luni (de exemplu, din cauza unui litigiu iminent sau pendinte), ștergerea va avea loc numai atunci când scopul pentru stocarea suplimentară nu se va mai aplica. O stocare mai lungă poate apărea, de asemenea, dacă v-ați dat acordul (Art. 6 alin. 1 lit. a RGDP) sau dacă obligațiile legale de stocare împiedică ștergerea.

Admiterea în grupul de candidați
Dacă nu vă facem o ofertă de muncă, este posibil să vă înscrieți în grupul nostru de candidați. Dacă cererea dv. este acceptată, toate documentele și informațiile din cererea dv. vor fi transferate în grupul de candidați pentru a vă contacta în cazul existenței unor locuri vacante adecvate.

Admiterea în grupul de candidați se face exclusiv pe baza acordului dv. expres (Art. 6 alin. 1 lit. a RGDP). Prezentarea acordului este voluntară și nu are nici o influență asupra procesării cererii de angajare în desfășurare. Persoana vizată poate revoca acordul dat în orice moment. În acest caz, datele vor fi șterse irevocabil din grupul de candidați, cu excepția cazului în care există motive legale pentru a le păstra. Datele referitoare la grupul de candidați vor fi șterse irevocabil în cel mult doi ani de la prezentarea acordului.

Google Analytics
Acest site web utilizează funcții ale serviciului de analiză web Google Analytics. Furnizorul este Google Ireland Limited („Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda. Google Analytics folosește așa-numitele „module cookie”. Acestea sunt fișiere text care sunt stocate pe computerul dv. și permit analiza utilizării de dv. a site-ului nostru web. Informațiile generate de modulul cookie despre utilizarea de către dv. a site-ului web vor fi transmise și stocate, în general, de Google pe serverele din Statele Unite ale Americii. Stocarea modulelor cookie ale Google Analytics și utilizarea acestui instrument de analiză se bazează pe prevederile Art. 6 par. 1 lit. f RGDP. Operatorul site-ului web are un interes legitim în a analiza comportamentul utilizatorului pentru a optimiza atât site-ul său web, cât și publicitatea legată de acesta. Dacă a fost solicitat un acord corespunzător (de exemplu, un acord pentru stocarea modulelor cookie), prelucrarea se realizează exclusiv în baza Art. 6 alin. 1 lit. a RGDP; acordul poate fi revocat în orice moment. 

Anonimizarea adresei IP
Pe acest site web am activat funcția de anonimizare a adresei IP. Acest lucru va determina Google să scurteze adresa dv. IP în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state semnatare ale Acordului privind Spațiul Economic European înainte de a fi transmisă în Statele Unite ale Americii. Doar în cazuri excepționale, adresa IP completă este transmisă unui server Google din SUA și scurtată acolo. În numele operatorului acestui site web, Google va folosi aceste informații pentru a evalua utilizarea de către dv. a site-ului web, pentru a întocmi rapoarte despre activitatea site-ului web și pentru a furniza operatorului site-ului web alte servicii referitoare la activitatea acestuia și la utilizarea internetului. Adresa IP transmisă de browserul dv. ca parte a Google Analytics nu este combinată cu alte informații de la Google.

Plugin pentru browser
Puteți refuza utilizarea modulelor cookie prin selectarea setărilor corespunzătoare din browserul dv., însă rețineți că, dacă procedați astfel, este posibil să nu puteți utiliza toate funcțiile acestui site web. Puteți, de asemenea, să împiedicați Google să colecteze datele generate de modulele cookie și legate de utilizarea de către dv. a site-ului web (inclusiv adresa dv. IP). În plus, puteți împiedica Google să proceseze aceste date prin descărcarea și instalarea plugin-ului browser-ului disponibil la următoarea adresă: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Obiecție la colectarea datelor
Puteți împiedica Google Analytics să colecteze datele dv. făcând clic pe următorul link. Un modul cookie de renunțare este setat pentru a împiedica colectarea informațiilor dv. în vizitele viitoare pe acest site web: Dezactivare Google Analytics. 

Pentru mai multe informații despre modul în care Google Analytics folosește datele utilizatorului, consultați politica de confidențialitate Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

Procesarea comenzilor
Am încheiat un contract cu Google pentru procesarea comenzilor și punem în aplicare pe deplin cerințele stricte ale autorităților germane privind protecția datelor la folosirea Google Analytics.

Funcția „caracteristici demografice” din cadrul Google Analytics
Acest site web folosește funcția „caracteristici demografice” din cadrul Google Analytics. Aceasta permite generarea de rapoarte care conțin informații despre vârstă, sex și interesele vizitatorilor site-ului web. Aceste date provin din publicitatea legată de interese a Google și datele vizitatorilor de la terți. Aceste informații nu pot fi asociate cu nici o persoană specifică. Puteți dezactiva această funcție în orice moment prin setările de anunțuri din contul dv. Google sau, în general, puteți să interziceți Google Analytics să vă colecteze datele, așa cum este descris în secțiunea „Obiecție la colectarea datelor”.

Perioada de stocare
Informațiile referitoare la utilizator și la evenimente stocate de Google care sunt legate de modulele cookie, de ID-urile de utilizator (de exemplu, ID de utilizator) sau de ID-uri de publicitate (de exemplu, cookie-uri DoubleClick, ID de publicitate Android) sunt anonimizate sau șterse după 14 luni. Detalii pot fi găsite la următoarea adresă: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=ro


Funcția Google Analytics
În cadrul site-ului web folosim funcțiile Google Analytics Remarketing în combinație cu funcțiile transversale ale Google AdWords și Google DoubleClic Furnizorul este Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA.
Această caracteristică vă permite să conectați publicul promoțional creat cu Google Analytics Remarketing la capabilitățile de a transmite pe multiple dispozitive ale Google AdWords și Google DoubleClick. În acest fel, mesajele de publicitate bazate pe interese care au fost personalizate pe baza utilizării anterioare și a comportamentului de navigare pe un dispozitiv anume (de exemplu, telefonul mobil) pot fi, de asemenea, afișate pe un alt dispozitiv (de exemplu, tabletă sau PC) .
Îndată ce v-ați dat acordul, Google va asocia istoricul dv. de navigare pe web și aplicațiile cu contul dv. Google în acest scop. Astfel, aceleași mesaje publicitare personalizate pot apărea pe orice dispozitiv pe care vă conectați cu contul dv. Google.

Pentru a susține această funcție, Google Analytics colectează ID-urile autentificate de Google ale utilizatorilor care sunt temporar conectați la datele noastre Google Analytics pentru a defini și a crea segmente de public pentru promovarea anunțurilor pe mai multe dispozitive. Puteți renunța definitiv la remarketing/direcționare mesaje publicitare, dezactivând publicitatea personalizată în contul dv. Google, accesând acest link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/. Agregarea informațiilor colectate în contul dv. Google se bazează exclusiv pe acordul dv., pe care îl puteți exprime către sau retrage de la Google. (Art. 6 par. 1 lit. a RGDP). Pentru operațiunile de colectare a datelor care nu sunt agregate în contul dv. Google (de exemplu, pentru că nu aveți un cont Google sau nu ați optat pentru neagregarea datelor), colectarea datelor se bazează pe Art. 6 par. 1 lit. f RGDP. Interesul legitim rezultă din faptul că operatorul site-ului web are un interes în analiza anonimizată a vizitatorilor site-ului în scop publicitar. Informații suplimentare și reglementări privind protecția datelor pot fi găsite în declarația de protecție a datelor a Google, aflată la adresa: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=ro.


Anunțuri Google și urmărirea conversiilor Google

Acest site web folosește Google Ads. Google Ads este un program de publicitate online creat de Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda. În contextul Anunțurilor Google, folosim așa-numita urmărire a conversiilor. Când faceți clic pe un anunț plasat de Google, un modul cookie este creat pentru a urmări conversia. Modulele cookie sunt mici fișiere text pe care browser-ul web le plasează pe computerul utilizatorului. Aceste module cookie expiră după 30 de zile și nu sunt folosite pentru identificarea personală a utilizatorilor. Dacă utilizatorul accesează anumite pagini ale acestui site și modulul cookie nu a expirat, Google și societatea noastră pot constata că utilizatorul a făcut clic pe reclamă și a fost redirecționat către această pagină. Fiecărui client Google Ads i se va aloca un modul cookie diferit. Cookie-urile nu pot fi urmărite pe site-urile web ale clienților Google Ads. Informațiile colectate folosind modulele cookie de conversie sunt utilizate pentru a genera statistici de conversie pentru clienții Google Ads care au optat pentru urmărirea conversiilor. Clienții sunt informați despre numărul total de utilizatori care au făcut clic pe anunțul lor și au fost redirecționați către o pagină cu o etichetă de urmărire a conversiilor. Cu toate acestea, aceștia nu primesc nicio informație care să identifice personal utilizatorii. Dacă nu doriți să participați la urmărire, puteți refuza această utilizare prin dezactivarea cu ușurință a modulului cookie de urmărire a conversiilor Google pe browser-ul dv. Web, în ​​secțiunea Preferințele utilizatorului. Nu veți fi inclus în statisticile de urmărire a conversiilor. Stocarea „cookie-urilor de conversie” și utilizarea acestui instrument de urmărire se bazează pe  Art. 6 par. 1 lit. f RGDP. Operatorul site-ului web are un interes legitim pentru a analiza comportamentul utilizatorului pentru a optimiza atât site-ul său, cât și reclama referitor la acesta. Dacă a fost solicitat un acord corespunzător (de exemplu, acord pentru stocarea modulelor cookie), prelucrarea are loc exclusiv în baza Art. 6 par. 1 lit. a RGDP; acordul poate fi revocat în orice moment. Puteți găsi mai multe informații despre Anunțurile Google și urmărirea conversiilor Google în reglementările privind protecția datelor Google de la adresa: https://policies.google.com/privacy?hl=ro.  Puteți seta browser-ul astfel încât să fiți informat cu privire la setarea modulelor cookie și să permiteți module cookie numai în anumite situații, să excludeți acceptarea modulelor cookie pentru anumite situații sau, în general, puteți să activați ștergerea automată a modulelor cookie la închiderea browser-ului. Dacă modulele cookie sunt dezactivate, funcționarea acestui site poate fi restricționată.

 

Publicarea anunțurilor pentru locuri de muncă/cereri de angajare online

Vă oferim posibilitatea de a depune o cerere de angajare (de ex. prin e-mail, prin poștă sau prin formularul online de depunere a cererii). În cele ce urmează vă vom informa cu privire la domeniul de aplicare, scopul și utilizarea datelor dv. personale colectate ca parte a procesului de depunere a cererii de angajare. Vă asigurăm că se va efectua colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor dv. în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal și cu toate celelalte prevederi legale și că vom păstra confidențialitatea datelor dv.

 

Domeniul de aplicare și scopul colectării datelor

Dacă ne trimiteți o cerere de angajare, vă vom procesa datele personale asociate (de ex., date de contact și de comunicare, documentele solicitării, note în contextul interviurilor de angajare etc.) în măsura în care este necesar pentru a decide stabilirea unei raport de muncă. Baza legală pentru acest lucru este § 26 din noul BDSG din legislația germană (inițierea unui raport de muncă), Art. 6 par. 1 lit. b RGDP (inițierea unui contract general) și - dacă v-ați dat acordul - Art. 6 par. 1 lit. a RGDP. Acordul poate fi revocatl în orice moment. Datele dv. personale vor fi transmise în cadrul societății noastre doar persoanelor implicate în procesarea cererii dv. de angajare. Dacă cererea dv. este acceptată, datele furnizate de dv. vor fi stocate în sistemele noastre de prelucrare a datelor conform Art. 26 din noul BDSG și Art. 6 par. 1 lit. b RGDP în scopul derulării raportului de muncă.

 

Perioada de stocare a datelor

Dacă nu vă putem oferi un loc de muncă, vă refuzăm o ofertă de muncă sau vă retrageți cererea, ne rezervăm dreptul să vă păstrăm datele furnizate în baza intereselor noastre legitime (Art. 6 par. 1 lit. f RGDP) pentru maxim 6 luni de la finalizarea procesului de solicitare (refuzare sau retragere a cererii). Datele vor fi apoi șterse și documentele cererii fizice distruse. Stocarea servește în special pentru a furniza dovezi în cazul unui litigiu. Dacă este evident că datele vor fi necesare după expirarea perioadei de 6 luni (de exemplu, din cauza unui litigiu iminent sau pendinte), ștergerea va avea loc numai atunci când scopul pentru stocarea suplimentară nu se va mai aplica. O stocare mai lungă poate apărea, de asemenea, dacă v-ați dat acordul (Art. 6 alin. 1 lit. a RGDP) sau dacă obligațiile legale de stocare împiedică ștergerea.

 

Admiterea în grupul de candidați

Dacă nu vă facem o ofertă de muncă, este posibil să vă înscrieți în grupul nostru de candidați. Dacă cererea dv. este acceptată, toate documentele și informațiile din cererea dv. vor fi transferate în grupul de candidați pentru a vă contacta în cazul existenței unor locuri vacante adecvate.

Admiterea în grupul de candidați se face exclusiv pe baza acordului dv. expres (Art. 6 alin. 1 lit. a RGDP). Prezentarea acordului este voluntară și nu are nici o influență asupra procesării cererii de angajare în desfășurare. Persoana vizată poate revoca acordul dat în orice moment. În acest caz, datele vor fi șterse irevocabil din grupul de candidați, cu excepția cazului în care există motive legale pentru a le păstra. Datele referitoare la grupul de candidați vor fi șterse irevocabil în cel mult doi ani de la prezentarea acordului.

 

Google AdWords (Ads) și urmărirea conversiilor Google
Aceste site web folosește Google AdWords. AdWords este un program de publicitate online al Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Statele Unite ale Americii („Google”). Ca parte a Google AdWords, folosim ceea ce este cunoscut sub denumirea de urmărire a conversiilor. Când faceți clic pe un anunț difuzat de Google, un modul cookie de urmărire a conversiilor este stocat pe computer. Modulele cookie sunt mici fișiere text pe care browser-ul de internet le plasează pe computerul utilizatorului. Aceste module cookie expiră după 30 de zile și nu sunt folosite pentru identificarea personală a utilizatorilor. Dacă utilizatorul vizitează anumite pagini ale acestui site web și modulul cookie nu a expirat, Google și compania noastră poate recunoaște că utilizatorul a făcut clic pe anunț și a fost direcționat către pagina respectivă. Fiecare client Google AdWords primește un modul cookie diferit. Modulele cookie nu pot fi urmărite pe site-urile web ale clienților AdWords. Informațiile colectate din modulul cookie de conversie sunt utilizate pentru a genera statistici de conversie pentru clienții AdWords care au optat pentru urmărirea conversiilor. Clienții vor ști numărul total de utilizatori care au făcut clic pe anunțul lor și au fost direcționați către o pagină cu o etichetă de urmărire a conversiilor. Cu toate acestea, nu vor primi informații care identifică personal utilizatorii. Dacă nu doriți să participați la urmărire, puteți renunța la această utilizare prin dezactivarea cu ușurință a modulului cookie „Urmărirea conversiilor Google” din browser-ul dv. de internet,din secțiunea „Preferințele utilizatorului”. Atunci nu veți fi inclus în statisticile de urmărire a conversiilor. Stocarea modulelor cookie de conversie și utilizarea acestui instrument de urmărire se bazează pe Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. Operatorul site-ului web are un interes legitim de a analiza comportamentul utilizatorului pentru a optimiza atât site-ul său, cât și publicitatea acestuia. Mai multe informații cu privire la Google AdWords și la urmărirea conversiilor Google pot fi găsite în politica de confidențialitate Google: https://policies.google.com/privacy?hl=ro. Puteți seta browserul astfel încât să fiți informat atunci când sunt setate module cookie și să permiteți module cookie de la caz la caz, să acceptați module cookie pentru situații specifice sau să le excludeți în general și să activați ștergerea automată a modulelor cookie atunci când închideți browser-ul. Dacă cookie-urile sunt dezactivate, funcționalitatea acestui site poate fi restricționată.

Utilizare ulterioară
Utilizarea datelor de contact publicate de terți ca parte a obligației de a furniza detalii de publicare în rubrica Impressum în scopul trimiterii informațiilor nesolicitate și materialelor publicitare este exclusă în mod expres. Operatorul site-ului își rezervă dreptul de a iniția acțiuni în justiție în cazul trimiterii unor informațiilor publicitare nesolicitate, cum ar fi e-mail-uri spam.

Extrase din politica de confidențialitate a eRecht24 [https://www.e-recht24.de/

ADITIV POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

Politica de confidențialitate - Prelucrarea datelor prin intermediul rețelelor sociale
Menținem profiluri accesibile publicului pe rețelele sociale. Rețelele sociale pe care le folosim în detaliu sunt enumerate mai jos.

Rețelele sociale precum Facebook, Google+, etc. pot, de obicei, să analizeze comportamentul dv. de utilizator în mod cuprinzător atunci când vizitați site-urile sau un site web cu conținut integrat de social media (de exemplu, butoane sau bannere publicitare). Vizitarea site-urilor noastre de socializare declanșează diferite operații de procesare relevante pentru protecția datelor. În detaliu:

Dacă sunteți conectat la contul dv. de social media și accesați profilul nostru pe rețelele de socializare, operatorul portalului de socializare poate aloca această vizită contului dv. de utilizator. Cu toate acestea, datele dv. personale pot fi colectate și dacă nu sunteți autentificat sau dacă nu aveți un cont pe portalul de socializare respectiv. În acest caz, această colectare de date are loc, de exemplu, prin module cookie care sunt stocate pe dispozitivul dv. sau prin înregistrarea adresei dv. IP.

Cu ajutorul datelor colectate în acest mod, operatorii portalurilor de social media pot crea profiluri de utilizator în care sunt stocate preferințele și interesele dv. În acest fel, publicitatea legată de interese poate fi afișată în cadrul și în afara prezenței pe rețelele de socializare. Dacă aveți un cont pe rețeaua socială în cauză, publicitatea referitoare la interese poate fi afișată pe toate dispozitivele cu care sunteți conectat/ă sau ați fost conectat/ă.

Vă rugăm să țineți cont și de faptul că nu putem urmări toate operațiile de procesare de pe portalurile de social media. În funcție de furnizor, operatorii portalurilor de social media pot efectua operații suplimentare de procesare. Detalii despre acest lucru pot fi găsite în condițiile de utilizare și în prevederile privind protecția datelor din portalurile respective de social media.

Baza legală
Site-urile noastre de socializare sunt concepute pentru a asigura o prezență cât mai largă pe internet. Acest lucru reprezintă un interes legitim în sensul Art. 6 alin. 1 lit. f RGDP. Procesele de analiză inițiate de rețelele sociale pot fi efectuate pe baze legale diferite, care trebuie să fie declarate de operatorii rețelelor de socializare (de exemplu, acord în sensul Art. 6 alin. 1 lit. a RGDP).

Persoană vizată și exercitarea drepturilor
Dacă vizitați unul dintre site-urile noastre de socializare (de exemplu, Facebook), răspundem în comun cu operatorul platformei de socializare pentru operațiile de prelucrare a datelor declanșate de acea vizită. Vă puteți exercita drepturile (informare, corectare, ștergere, restricționare a procesării, transferare a datelor și reclamare) atât împotriva noastră, cât și împotriva operatorului portalului de socializare respectiv (de exemplu, împotriva Facebook).

Vă rugăm să rețineți că, în ciuda răspunderii noastre comune cu operatorii de portaluri de social media, nu avem o influență deplină asupra procedurilor de prelucrare a datelor din cadrul portalurilor de social media. Opțiunile noastre se bazează în mare parte pe politica la nivel de corporație a furnizorului respectiv.

Perioada de stocare
Datele colectate direct de noi prin intermediul prezenței pe rețelele de socializare sunt șterse din sistemele noastre de îndată ce scopul stocării acestora nu se mai aplică, când ne solicitați să le ștergem, când revocați acordul dv. pentru stocare sau când nu se mai aplică scopul stocării datelor. Modulele cookie stocate rămân pe dispozitivul dv. final până când le ștergeți. Dispozițiile legale obligatorii - în special perioadele de păstrare - rămân neafectate.

Nu avem nici o influență asupra perioadei de stocare a datelor dv., care sunt stocate de operatorii rețelelor sociale în scopuri proprii. Pentru detalii, vă rugăm să contactați direct operatorii de rețele sociale (de exemplu, în politica de confidențialitate a acestora, a se vedea mai jos).

Rețelele sociale în detaliu

Facebook

Avem un cont în aplicația Facebook. Furnizorul serviciului este Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, SUA. Facebook este certificat conform Scutului de confidențialitate UE-SUA.

Am încheiat un contract de prelucrare comună (de tip „Controller Addendum”) cu Facebook. Acest contract prevede care sunt operațiunile de prelucrare a datelor de care suntem responsabili noi sau Facebook atunci când vizitați pagina noastră Facebook. Puteți vedea acest contract accesând următorul link: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Puteți personaliza setările de publicitate în contul dv. de utilizator. Pentru a face acest lucru, faceți clic pe următorul link și conectați-vă: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Detalii pot fi găsite în politica de confidențialitate a Facebook: https://twitter.com/en/privacy

Twitter
Folosim serviciul de mesagerie text Twitter. Furnizorul acestui serviciu este Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, SUA. Twitter este certificat conform Scutului de confidențialitate UE-SUA.

Puteți personaliza setările de confidențialitate în aplicația Twitter din contul de utilizator. Pentru a face acest lucru, faceți clic pe următorul link și conectați-vă: https://twitter.com/personalization

Detalii pot fi găsite în politica de confidențialitate a Twitter: https://twitter.com/en/privacy

XING
Avem creat un profil în aplicația XING. Furnizorul acestui serviciu este XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Germania. Pentru detalii despre cum se gestionează datele dv. personale, vă rugăm să consultați Politica de confidențialitate a XING: https://privacy.xing.com/en

191030 / Extrase din politica de confidențialitate a eRecht24 [https://www.e-recht24.de/]

Image