Politica de confidențialitate

Operatorii acestui site iau foarte în serios protecția datelor dv. personale. Noi tratăm datele dv. personale în mod confidențial și în conformitate cu reglementările legale privind protecția datelor și cu prezenta politică de confidențialitate. Dacă utilizați acest site, vor fi colectate diverse date personale. Informațiile personale sunt informații care vă identifică personal. Prezenta politică de confidențialitate explică ce informații colectăm și pentru ce le folosim. De asemenea, explică cum și în ce scop se întâmplă acest lucru. Vă rugăm să rețineți că transmiterea de date prin internet (de ex., atunci când comunicați prin e-mail) poate fi afectată de vulnerabilități de securitate. Nu este posibilă protecția completă a datelor împotriva accesului de către terți.

Domeniul de aplicare și organismul responsabil
Prezenta politică de confidențialitate informează utilizatorii cu privire la natura, domeniul de aplicare și scopul colectării și utilizării datelor personale de către furnizorul responsabil Tribodyn AG, Lange Lage 13, 37154 Northeim, Germany, telefon: +49 5551 98885 0, e-mail: info@tribodyn.de pe acest site (denumită în continuare „oferta“).

Persoana de contact și responsabilul cu protecția datelor
Am desemnat un responsabil cu protecția datelor pentru societatea noastră. Dl. Andreas Sorge, DatCon | Biroul tehnic pentru protecția datelor și consultanță IT, Am Osterfeuer 26, 37176 Nörten-Hardenberg, Germany, tel. +49 5503-9159648, e-mail: sorge@datcon.de

Cum colectăm datele dv.?
Pe de o parte, datele dv. sunt colectate din informațiile pe care le furnizați. Acestea pot fi date pe care le introduceți într-un formular de contact. Alte date sunt colectate automat atunci când vizitați site-ul prin intermediul sistemelor IT. Acestea sunt în special date tehnice (de ex., browser-ul de internet, sistemul de operare sau ora apelului de pagină). Colectarea acestor informații se face automat atunci când accesați site-ul nostru.

Pentru ce folosim datele dv.?
O parte din date sunt colectate pentru a asigura o utilizare fără impedimente a site-ului. Alte date pot fi folosite pentru a analiza comportamentul utilizatorilor.

Ce drepturi aveți asupra datelor dv.?
În orice moment aveți dreptul să obțineți informații gratuite cu privire la originea, destinatarul și scopul stocării datelor dv. personale. De asemenea, aveți dreptul de a solicita corectarea, blocarea sau ștergerea acestor date. În acest scop, precum și pentru alte întrebări referitoare la protecția datelor, ne puteți contacta în orice moment la adresa indicată în rubrica Impressum. În plus, aveți dreptul de a adresa o plângere autorității de supraveghere competente. De asemenea, aveți dreptul să solicitați restricționarea procesării datelor dv. personale în anumite circumstanțe. Detalii pot fi găsite în politica de confidențialitate din paragraful „Dreptul la restricționarea procesării”.

Instrumente de analiză și instrumente ale terților
Când vizitați site-ul nostru, comportamentul dv. de navigare poate fi evaluat din punct de vedere statistic. Acest lucru se întâmplă mai ales cu cookie-urile și cu așa-numitele programe de analiză. Analiza comportamentului dv. de navigare este de obicei anonimă; comportamentul de navigare nu poate fi urmărit pe cale întoarsă către dv. Puteți obiecta cu privire la efectuarea acestei analize sau puteți preveni utilizarea unor anumite instrumente. Informații detaliate pot fi găsite în politica de confidențialitate de mai jos. Puteți contesta această analiză. Vă vom informa despre posibilitățile de contestare în prezenta politică de confidențialitate.

Revocarea acordului dv. pentru prelucrarea datelor
Numeroase operațiuni de procesare a datelor sunt posibile doar cu acordul dv. explicit. Puteți revoca oricând un acord dat deja. Nu trebuie decât să ne transmiteți prin e-mail un mesaj obișnuit. Legalitatea procesării datelor efectuate până la revocare nu este afectată de revocare.

Dreptul de opoziție la colectarea datelor, în cazuri speciale și marketingul direct (art. 21 RGDP)

Dacă prelucrarea datelor se face în baza art. 6 alin. 1 lit. e sau f DSGVO, aveți dreptul oricând să vă opuneți prelucrării datelor dv. personale din motive care apar din situația dv. particulară; acest lucru se aplică și profilării bazate pe prezentele dispoziții. Temeiul juridic respectiv pe care se bazează o prelucrare poate fi găsit în prezenta politică de confidențialitate. Dacă vă opuneți, vom înceta să procesăm datele dv. personale, cu excepția cazului în care putem furniza dovezi de motive legitime temeinice de prelucrare care depășesc interesele, drepturile și libertățile dv. sau prelucrarea în scopul executării, urmăririi sau protecției cererilor în justiție (obiecție conform art. 21 par. 1 DSGVO). Dacă datele dv. personale sunt procesate în scopuri de marketing direct, aveți dreptul să vă opuneți în orice moment prelucrării datelor personale care vă privesc în scopul unui astfel de marketing; acest lucru se aplică și profilării în măsura în care este asociată cu un astfel de marketing direct. Dacă obiectați, datele dv. personale nu vor mai fi folosite în scopul marketingului direct (obiecție conform art. 21 par. 2 RGDP).

Dreptul de a adresa o plângere autorității de supraveghere competente
În caz de încălcare a RGDP, persoanele afectate au dreptul să depună plângere la o autoritate de supraveghere, în particular în Statul Membru al reședinței obișnuite, al locului de muncă sau al locului în care a avut loc presupusa încălcare. Dreptul la recurs există fără a aduce atingere altor căi de atac administrative sau judiciare. O listă a responsabililor cu protecția datelor și a datelor de contact ale acestora poate fi găsită la adresa:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

Dreptul la portabilitatea datelor
Aveți dreptul să furnizați datele pe care le procesăm în mod automat pe baza acordului dv. sau în îndeplinirea unui contract cu dv. sau cu o terță parte într-un format comun, ușor de citit de către mașină. Dacă solicitați transferul direct al datelor către o altă persoană responsabilă, acest lucru se va face numai în măsura în care este fezabil din punct de vedere tehnic.

Criptare SSL sau TLS
Acest site utilizează criptarea SSL sau TLS din motive de securitate și pentru a proteja transferul de conținut confidențial, cum ar fi comenzi sau solicitări pe care ni le trimiteți ca operator de site. O conexiune criptată poate fi văzută prin schimbarea liniei de adrese a browser-ului de la „http://” la „https://” și la pictograma de blocare din linia browser-ului. Dacă este activată criptarea SSL sau TLS, datele trimise de noi nu pot fi citite de terți.

Informare, blocare, ștergere și corectare
Aveți dreptul să primiți gratuit informații despre datele dv. personale stocate, originea și destinatarul datelor dv. personale stocate și scopul prelucrării datelor și, dacă este cazul, dreptul la corectarea, blocarea sau ștergerea acestor date. În acest scop, precum și pentru alte întrebări referitoare la datele personale, ne puteți contacta în orice moment la adresa indicată în rubrica Impressum.

Dreptul la restricționarea prelucrării
Aveți dreptul să solicitați restricționarea procesării datelor dv. personale. În acest scop, ne puteți contacta în orice moment la adresa furnizată în rubrica Impressum. Dreptul de a restricționa prelucrarea există în următoarele cazuri:

  • Dacă contestați corectitudinea datelor dv. personale stocate pe site-ul nostru, avem de obicei nevoie de timp pentru a verifica acest lucru. Pe durata verificării, aveți dreptul să solicitați restricționarea procesării datelor dv. personale.
  • Dacă prelucrarea datelor dv. personale a fost efectuată în mod ilegal, puteți solicita restricționarea procesării datelor în loc de ștergere.
  • Dacă nu mai avem nevoie de datele dv. personale, dar aveți nevoie de acestea pentru a vă exercita, a apăra sau a susține drepturi în justiție, aveți dreptul să solicitați ca prelucrarea datelor dv. personale să fie restricționată în locul ștergerii.
  • Dacă ați depus o contestație în conformitate cu art. 21 par. 1 din RGDP, este necesară păstrarea unui echilibru între interesele dv. și interesele noastre. Atâta timp cât nu este încă stabilit cui aparțin interesele care predomină, aveți dreptul să solicitați restricționarea prelucrării datelor dv. personale.

Dacă ați restricționat prelucrarea datelor dv. personale, aceste date pot fi prelucrate - în afară de stocare - numai cu acordul dv. sau pentru a afirma, exercita sau apăra drepturi în justiție sau pentru a proteja drepturile altei persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public importante ale Uniunii sau ale unui Stat Membru.

Opoziția față de e-mailuri publicitare
Prin prezentul nu se acordă acceptul pentru utilizarea datelor de contact publicate ca parte a obligației de a furniza detalii de publicare în rubrica Impressum pentru a trimite reclame nesolicitate și materiale informative. Operatorii site-ului își rezervă în mod expres dreptul de a iniția acțiuni în justiție în cazul trimiterii nesolicitate a informațiilor publicitare, cum ar fi e-mail-uri spam. Nu se acordă acceptul pentru folosirea datelor de contact publicate în contextul obligației de a furniza detalii de publicare în rubrica Impressum în scopul trimiterii materialelor publicitare și a informațiilor nesolicitate. Operatorii site-urilor își rezervă în mod expres dreptul de a iniția acțiuni în justiție în cazul trimiterii nesolicitate a informațiilor publicitare, cum ar fi e-mail-uri spam.

Cookies
Unele site-uri utilizează așa-numitele cookie-uri. Cookie-urile nu dăunează calculatorului și nu conțin viruși. Modulele cookie sunt create pentru a face oferta noastră mai prietenoasă, eficientă și sigură. Fișierele cookie sunt fișiere text de dimensiuni mici stocate pe calculator și pe care browser-ul dv. le salvează. Majoritatea cookie-urilor pe care le folosim sunt așa-numitele „cookie-uri de sesiune”. Acestea vor fi șterse automat la sfârșitul vizitei. Alte cookie-uri vor rămâne stocate pe dispozitiv până când le ștergeți. Aceste module cookie ne permit să recunoaștem browser-ul dv. la următoarea vizită. Puteți seta browser-ul astfel încât să fiți informat cu privire la setarea cookie-urilor și să permiteți numai modulele cookie de la caz la caz, să excludeți acceptarea cookie-urilor în anumite cazuri sau în general, precum și ștergerea automată a cookie-urilor la închiderea browser-ului. La dezactivarea cookie-urilor, funcționalitatea acestui site poate fi limitată. Se vor salva cookie-urile care sunt necesare pentru a efectua procesul de comunicare electronică sau pentru a furniza anumite funcții pe care le doriți (de ex., funcția de coș de cumpărături) în baza art. 6 par. 1 lit. f RGDP. Operatorul site-ului are un interes legitim în stocarea cookie-urilor pentru furnizarea tehnică fără erori și optimizarea serviciilor sale. Dacă sunt stocate alte module cookie (de ex., cookie-uri pentru analiza comportamentului dv. de navigare), acestea vor fi tratate separat în prezenta politică de confidențialitate.

Fişiere jurnal de server
Furnizorul site-ului colectează și stochează automat informațiile din așa-numitele fișiere jurnal de server, pe care browserul dv. le transmite automat. Acestea sunt:

  • tipul browser-ului și versiunea browser-ului
  • sistemul de operare folosit
  • URL-ul Referrer (pagina accesată anterior)
  • numele de gazdă al calculatorului de pe care se realizează accesarea
  • ora solicitării serverului
  • adresa IP

Nu se realizează comasarea acestor date cu alte surse de date. Datele sunt colectate în baza art. 6 par. 1 lit. f RGDP. Operatorul site-ului are un interes legitim în prezentarea și optimizarea tehnică a site-ului său fără erori – fişierele jurnal de server trebuie înregistrate.

Utilizare
Utilizarea acestui site este posibilă, de obicei, fără a preciza date personale. În ceea ce privește colectarea datelor personale pe acest site, acest lucru se face întotdeauna în mod voluntar, pe cât posibil. Aceste date nu vor fi transmise terților fără acordul dv. explicit.

Transferul datelor
Trebuie remarcat faptul că transmisia de date pe internet (de ex., e-mailuri) poate avea vulnerabilități de securitate. Protecția totală a datelor față de accesul terților nu este posibilă fără luarea unor măsuri tehnice suplimentare.

Legături către alte site-uri web
Prezentul site conține legături către alte site-uri. Nu avem control asupra faptului că operatorii acestora respectă regulamentele privind protecția datelor. Prezenta politică de confidențialitate se aplică exclusiv site-ului nostru.

Solicitare prin e-mail, telefon sau fax
Dacă ne contactați prin e-mail, telefon sau fax, solicitarea dv., inclusiv toate datele personale (numele și solicitarea), vor fi stocate și procesate de noi în scopul procesării cererii dv. Nu vom face cunoscute aceste date fără acordul dv. Aceste date sunt prelucrate în baza art. 6 par. 1 lit. b RGDP, cu condiția ca cererea dv. să fie legată de îndeplinirea unui contract sau este necesară pentru a aplica măsuri precontractuale. În toate celelalte cazuri, procesarea se bazează pe acordul dv. (art. 6 par. 1 lit. a RGDP) și/sau pe interesele noastre legitime (art. 6 par. 1 lit. f RGDP), deoarece avem un interes legitim în gestionarea eficientă a cererilor adresate nouă. Datele pe care ni le transmiteți prin intermediul mesajelor de la rubrica „Contact” vor rămâne la noi până când ne veți solicita să le ștergem, să revocăm acordul dv. pentru stocare sau scopul stocării datelor este omis (de ex., după ce cererea dv. a fost procesată). Dispozițiile legale obligatorii - în special perioadele de păstrare legală - nu sunt afectate.

Prelucrarea datelor (date ale clientului și contractuale)
Colectăm, prelucrăm şi utilizăm datele personale numai dacă sunt necesare pentru justificarea, configurarea conţinutului sau modificarea raportului juridic (date de inventar). Aceasta se realizează pe baza art. 6 par. 1 lit. b RGDP, care permite prelucrarea datelor în conformitate cu un contract sau cu măsuri precontractuale. Colectăm, prelucrăm și utilizăm date personale despre utilizarea site-ului nostru (date de utilizare) numai dacă acest lucru este necesar pentru a le permite utilizatorilor să utilizeze sau să deconteze serviciul. Datele colectate de la client sunt şterse după finalizarea comenzii sau încheierea relaţiei de afaceri. Perioadele de stocare legale rămân nemodificate.

Plugin-uri Facebook (butonul „like” și „share”)
Plugin-urile rețelei sociale Facebook, furnizor Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, SUA, sunt integrate în site-ul nostru. Puteți recunoaște plugin-urile Facebook prin logo-ul Facebook sau prin butonul „Like” de pe site-ul nostru. O prezentare generală a plugin-urilor Facebook poate fi găsită aici: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=en_US. Când accesați site-ul nostru, plugin-ul oferă o conexiune directă între browser-ul dv. și serverul Facebook. Facebook primește informațiile cu privire la faptul că ați vizitat site-ul nostru cu adresa dv. IP. Dacă faceți clic pe butonul Facebook „Like” când sunteți conectat în contul dv. Facebook, puteți asocia conținutul site-ului nostru cu profilul dv. de pe Facebook. Acest lucru permite Facebook să indice accesarea site-ului nostru în contul dv. de utilizator. Dorim să subliniem faptul că noi, ca furnizor al site-ului, nu primim nici o informație referitoare la conținutul datelor transmise sau la utilizarea acestora de către Facebook. Pentru mai multe informații, consultați Politica de confidențialitate Facebook la adresa: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Dacă nu doriți ca Facebook să asocieze accesarea site-ului nostru cu contul dv. de utilizator Facebook, vă rugăm să vă deconectați din contul dv. de utilizator Facebook. Plugin-urile Facebook sunt utilizate în baza art. 6 par. 1 lit. f RGDP. Operatorul site-ului are un interes legitim în cea mai mare vizibilitate posibilă în mediile sociale.

Plugin-ul Twitter
Funcțiile serviciului Twitter sunt integrate în site-ul nostru. Aceste caracteristici sunt oferite de Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, SUA. Prin utilizarea Twitter și a funcției „re-tweet", site-urile pe care le vizitați sunt legate de contul dv. Twitter și sunt făcute cunoscute altor utilizatori. În acest proces, datele sunt transmise și pe Twitter. Dorim să subliniem faptul că noi, ca furnizor al site-ului, nu primim nici o cunoaștere a conținutului datelor transmise, precum și a utilizării de către Twitter. Pentru mai multe informații, consultați politica de confidențialitate Twitter: https://twitter.com/en/privacy. Plugin-ul Twitter este utilizat în baza articolului 6 (1) lit. f RGDP. Operatorul site-ului web are un interes legitim în cea mai mare vizibilitate posibilă în mediile sociale. Puteți schimba setările de confidențialitate Twitter în setările contului de la https://twitter.com/account/settings

Facebook Pixel
Site-ul nostru utilizează pixelul de acțiune al vizitatorilor Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, SUA („Facebook”) pentru măsurarea conversiei. Acest lucru permite urmărirea comportamentului vizitatorilor paginii după ce au fost direcționați către site-ul web al furnizorului făcând clic pe un anunț pe Facebook. Acest lucru permite, de asemenea, evaluarea eficienței anunțurilor Facebook în scopuri statistice și de cercetare de piață și optimizarea activităților de publicitate viitoare. Datele colectate sunt anonime pentru noi ca operator al acestui site; nu putem trage concluzii cu privire la identitatea utilizatorilor. Cu toate acestea, datele sunt stocate și procesate de Facebook, astfel încât este posibilă o conexiune la profilul de utilizator respectiv și Facebook poate utiliza datele în scopuri proprii de publicitate, în conformitate cu politica de utilizare a datelor Facebook. Acest lucru permite Facebook să ruleze anunțuri pe paginile Facebook, precum și în afara Facebook. Această utilizare a datelor nu poate fi influențată de noi ca operator de site. Pixelii Facebook sunt utilizați în baza art. 6 par. 1 lit. f RGDP. Operatorul site-ului are un interes legitim în publicitatea eficientă, inclusiv în mass-media socială. În politica de confidențialitate Facebook, veți găsi mai multe sfaturi despre cum să vă protejați confidențialitatea: https://www.facebook.com/about/privacy/. De asemenea, puteți să dezactivați funcția de remarketing „Custom audiences” în secțiunea Setări pentru anunțuri de la adresa https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Pentru a face acest lucru, trebuie să fiți conectat la Facebook. Dacă nu aveți un cont Facebook, puteți dezactiva publicitatea bazată pe utilizare de pe Facebook pe site-ul web al Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/

Newsletter
Dacă doriți să primiți newsletter-ul oferit pe site, avem nevoie de adresa dv. de e-mail, precum și de informații care ne permit să verificăm că sunteți proprietarul adresei de e-mail furnizate și acordul dv. de a primi newsletter-ul. Alte date nu vor fi colectate sau vor fi colectate numai în mod voluntar. Utilizăm aceste date numai pentru transmiterea informațiilor solicitate și nu le punem la dispoziția unor terțe părți. Datele introduse în formularul de înregistrare pentru primirea newsletter-ului se bazează exclusiv pe acordul dv. (art. 6 par. 1 lit. a RGDP). Puteți revoca acordul dat pentru stocarea datelor, a adresei de e-mail și utilizarea acestora pentru transmiterea newsletter-ului în orice moment, folosind, de ex., legătura „Dezabonare” din newsletter. Legalitatea operațiunilor de prelucrare a datelor care au avut loc deja nu este afectată de revocare. Datele stocate pe site-ul nostru în legătură cu newsletter-ul vor fi păstrate până când renunțați la a primi newsletter-ul și vor fi șterse după dezabonare. Datele stocate pe site-ul nostru în alte scopuri nu sunt afectate.

Fonturi Web Google
Acest site folosește așa-numitele fonturi web furnizate de Google pentru reprezentarea uniformă a fonturilor. Fonturile Google sunt instalate local. Nu există nici o conexiune cu serverele Google.

Google Maps
Acest site utilizează serviciul de cartografiere Google Maps prin intermediul unui API. Furnizorul este Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA. Pentru a utiliza funcțiile Google Maps, este necesară stocarea adresei dv. IP. Aceste informații sunt de obicei transmise și stocate pe un server Google în Statele Unite ale Americii. Furnizorul acestui site nu are nici o influență asupra acestui transfer de date. Utilizarea aplicației Google Maps este în interesul unei prezentări atractive a ofertelor noastre online și al găsirii ușoare a locurilor pe care le-am indicat pe site. Acest lucru reprezintă un interes legitim în sensul art. 6 alin. 1 lit. f RGDP. Pentru mai multe informații despre modul de gestionare a datelor utilizatorului, consultați Politica de confidențialitate Google: https://policies.google.com/privacy?hl=ro

Integrarea serviciilor și conținutului terților
Este posibil ca în oferta online să fie inclus conținut al terților, cum ar fi fluxuri RSS sau grafice din alte site-uri web. Aceasta presupune întotdeauna că furnizorii acestui conținut (denumiți în continuare „furnizori terți”) detectează adresa IP a utilizatorului. În lipsa adresei IP, nu s-ar putea transmite conținutul la browser-ul respectivului utilizator. Prin urmare, adresa IP este necesară pentru prezentarea acestui conținut. Furnizorul depune toate eforturile pentru a utiliza numai conținut al cărui furnizor respectiv utilizează numai adresa IP pentru a transmite conținutul. Cu toate acestea, furnizorul acestui site nu influențează faptul că furnizori terți stochează adresa IP în scopuri statistice, de ex. În măsura în care acest lucru este cunoscut, utilizatorii vor fi informați.

Publicarea anunțurilor pentru locuri de muncă/cereri de angajare online
Vă oferim posibilitatea de a depune o cerere de angajare (de ex. prin e-mail, prin poștă sau prin formularul online de depunerea cererii). În cele ce urmează vă vom informa despre domeniul de aplicare, scopul și utilizarea datelor dv. personale colectate ca parte a procesului de depunere a cererii de angajare. Vă asigurăm că se va efectua colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor dv. în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor și cu toate celelalte prevederi legale și că vom păstra confidențialitatea datelor dv.

Domeniul de aplicare și scopul colectării datelor
Dacă ne trimiteți o cerere de angajare, vă vom procesa datele personale asociate (de ex., date de contact și de comunicare, documentele solicitării, note în contextul interviurilor de angajare etc.) în măsura în care este necesar pentru a decide stabilirea unei raport de muncă. Temeiul juridic este § 26 din noul BDSG - din dreptul german (inițierea unui raport de muncă), art. 6 par. 1 lit. b RGDP și - dacă v-ați dat acordul - art. 6 par. 1 lit. a RGDP. Acordul este revocabil în orice moment. Datele dv. personale vor fi transmise în cadrul societății noastre doar persoanelor implicate în procesarea cererii dv. de angajare. Dacă cererea dv. este acceptată, datele furnizate de dv. vor fi prelucrate conform art. 26 din noul BDSG și art. 6 par. lit. b RGDP și vor fi stocate în sistemele noastre de prelucrare a datelor în scopul realizării raportului de muncă.

Perioada de stocare a datelor
Dacă nu vă putem oferi un loc de muncă, vă refuzăm o ofertă de muncă, vă retrageți cererea, vă revocați acordul pentru prelucrarea datelor sau ne solicitați să vă ștergem datele, datele pe care le transmiteți, inclusiv orice documente în formă fizică ce aparțin cererii de angajare, sunt stocate sau păstrate pentru maximum 6 luni de la finalizarea procesului de solicitare (perioadă de păstrare) pentru a înțelege detaliile procesului de solicitare în caz de neconcordanțe (articolul 6 (1) lit. f) RGDP). AVEȚI DREPTUL SĂ CONTESTAȚI ACEASTĂ STOCARE ATÂT TIMP CÂT EXISTĂ INTERESE LEGITIME CARE DEPĂȘESC INTERESELE NOASTRE. După expirarea perioadei de păstrare, datele vor fi șterse dacă nu există o obligație legală de păstrare sau orice alt motiv legal pentru stocarea ulterioară. Dacă este evident că păstrarea datelor dv. va fi necesară după expirarea perioadei de stocare (de ex., datorită unui litigiu iminent sau în curs), o ștergere a datelor se va produce doar când datele vor deveni irelevante. Alte obligații legale de stocare rămân neschimbate.

Google Analytics
Acest site web utilizează funcții ale serviciului de analiză web Google Analytics. Furnizorul este Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA.
Google Analytics folosește așa-numitele „module cookie”. Acestea sunt fișiere text care sunt stocate pe computerul dv. și permit analiza utilizării de dv. a site-ului nostru web. Informațiile generate de modulul cookie despre utilizarea de către dv. a site-ului web vor fi transmise și stocate, în general, de Google pe serverele din Statele Unite ale Americii.
Stocarea modulelor cookie ale Google Analytics și utilizarea acestui instrument de analiză se bazează pe prevederile Art. 6 par. 1 lit. f DSGVO. Operatorul site-ului web are un interes legitim de a analiza comportamentul utilizatorului pentru a optimiza atât site-ul său web, cât și publicitatea legată de acesta.

Anonimizarea adresei IP
Pe acest site web am activat funcția de anonimizare a adresei IP. Acest lucru va determina Google să scurteze adresa dv. IP în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state semnatare ale Acordului privind Spațiul Economic European înainte de a fi transmisă în Statele Unite ale Americii. Doar în cazuri excepționale, adresa IP completă este transmisă unui server Google din SUA și scurtată acolo. În numele operatorului acestui site web, Google va folosi aceste informații pentru a evalua utilizarea de către dv. a site-ului web, pentru a întocmi rapoarte despre activitatea site-ului web și pentru a furniza operatorului site-ului web alte servicii referitoare la activitatea acestuia și la utilizarea internetului. Adresa IP transmisă de browserul dv. ca parte a Google Analytics nu este combinată cu alte informații de la Google.

Plugin pentru browser
Puteți refuza utilizarea modulelor cookie prin selectarea setărilor corespunzătoare din browserul dv., însă rețineți că, dacă procedați astfel, este posibil să nu puteți utiliza funcționalitatea completă a acestui site web. Puteți, de asemenea, să împiedicați Google să colecteze datele generate de modulele cookie și legate de utilizarea de către dv. a site-ului web (inclusiv adresa dv. IP). În plus, puteți împiedica Google să proceseze aceste date prin descărcarea și instalarea plugin-ului browser-ului disponibil la următoarea adresă: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Obiecție la colectarea datelor
Puteți împiedica Google Analytics să colecteze datele dv. făcând clic pe următorul link. Un modul cookie de renunțare este setat pentru a împiedica colectarea informațiilor dv. în vizitele viitoare pe acest site web: Disable Google Analytics.

Pentru mai multe informații despre modul în care Google Analytics folosește datele utilizatorului, consultați politica de confidențialitate Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=ro.

Procesarea comenzilor
Am încheiat un contract cu Google pentru procesarea comenzilor și punem în aplicare pe deplin cerințele stricte ale autorităților germane de protecție a datelor la folosirea Google Analytics.

Funcția „caracteristici demografice” din cadrul Google Analytics

Acest site web folosește funcția „caracteristici demografice” din cadrul Google Analytics. Aceasta permite generarea de rapoarte care conțin informații despre vârstă, sex și interesele vizitatorilor site-ului web. Aceste date provin din publicitatea legată de interese de către Google și datele vizitatorilor de la terți. Aceste informații nu pot fi asociate cu nici o persoană specifică. Puteți dezactiva această funcție în orice moment prin setările de anunțuri din contul dv. Google sau, în general, să interziceți Google Analytics să vă colecteze datele, așa cum este descris în „Obiecție la colectarea datelor”.

Funcțiile de remarketing Google Analytics
Site-ul nostru web folosește funcțiile de remarketing Google Analytics în combinație cu funcțiile transversale ale platformelor Google AdWords și Google DoubleClick. Furnizorul este Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA.

Această caracteristică vă permite să conectați publicul promoțional creat cu Google Analytics Remarketing la capabilitățile de a transmite pe multiple dispozitive ale Google AdWords și Google DoubleClick. În acest fel, mesajele de publicitate bazate pe interese care au fost personalizate pe baza utilizării anterioare și a comportamentului de navigare pe un dispozitiv anume (de exemplu, telefonul mobil) pot fi, de asemenea, afișate pe un alt dispozitiv (de exemplu, tabletă sau PC) .

Imediat ce v-ați dat acordul, Google va asocia istoricul dv. de navigare pe web și aplicațiile cu contul dv. Google în acest scop. Astfel, aceleași mesaje publicitare personalizate pot apărea pe orice dispozitiv pe care vă conectați cu contul dv. Google.

Pentru a susține această funcție, Google Analytics colectează ID-urile autentificate de Google ale utilizatorilor care sunt temporar conectați la datele noastre Google Analytics pentru a defini și a crea segmente de public pentru promovarea anunțurilor pe mai multe dispozitive.

Puteți renunța definitiv la remarketing/direcționare mesaje publicitare, dezactivând publicitatea personalizată în contul dv. Google, accesând acest link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Datele colectate în contul dvs. Google vor fi agregate numai pe baza consimțământului dv., pe care îl puteți da sau revoca către Google (Art. 6 par. 1 lit. a DSGVO). În cazul proceselor de colectare a datelor care nu sunt consolidate în contul dv. Google (de exemplu, pentru că nu aveți un cont Google sau v-ați opus consolidării), colectarea datelor se bazează pe Art. 6 par. 1 lit. f DSGVO. Interesul legitim decurge din faptul că operatorul site-ului web are un interes în analiza anonimă a vizitatorilor site-ului în scop publicitar.

Pentru mai multe informații și politica de confidențialitate, consultați politica de confidențialitate Google la acest link: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=ro.

Google AdWords (Ads) și urmărirea conversiilor Google
Aceste site web folosește Google AdWords. AdWords este un program de publicitate online al Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Statele Unite ale Americii („Google”). Ca parte a Google AdWords, folosim ceea ce este cunoscut sub denumirea de urmărire a conversiilor. Când faceți clic pe un anunț difuzat de Google, un modul cookie de urmărire a conversiilor este stocat pe computer. Modulele cookie sunt mici fișiere text pe care browser-ul de internet le plasează pe computerul utilizatorului. Aceste module cookie expiră după 30 de zile și nu sunt folosite pentru identificarea personală a utilizatorilor. Dacă utilizatorul vizitează anumite pagini ale acestui site web și modulul cookie nu a expirat, Google și compania noastră poate recunoaște că utilizatorul a făcut clic pe anunț și a fost direcționat către pagina respectivă. Fiecare client Google AdWords primește un modul cookie diferit. Modulele cookie nu pot fi urmărite pe site-urile web ale clienților AdWords. Informațiile colectate din modulul cookie de conversie sunt utilizate pentru a genera statistici de conversie pentru clienții AdWords care au optat pentru urmărirea conversiilor. Clienții vor ști numărul total de utilizatori care au făcut clic pe anunțul lor și au fost direcționați către o pagină cu o etichetă de urmărire a conversiilor. Cu toate acestea, nu vor primi informații care identifică personal utilizatorii. Dacă nu doriți să participați la urmărire, puteți renunța la această utilizare prin dezactivarea cu ușurință a modulului cookie „Urmărirea conversiilor Google” din browser-ul dv. de internet,din secțiunea „Preferințele utilizatorului”. Atunci nu veți fi inclus în statisticile de urmărire a conversiilor. Stocarea modulelor cookie de conversie și utilizarea acestui instrument de urmărire se bazează pe Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. Operatorul site-ului web are un interes legitim de a analiza comportamentul utilizatorului pentru a optimiza atât site-ul său, cât și publicitatea acestuia. Mai multe informații cu privire la Google AdWords și la urmărirea conversiilor Google pot fi găsite în politica de confidențialitate Google: https://policies.google.com/privacy?hl=ro. Puteți seta browserul astfel încât să fiți informat atunci când sunt setate module cookie și să permiteți module cookie de la caz la caz, să acceptați module cookie pentru situații specifice sau să le excludeți în general și să activați ștergerea automată a modulelor cookie atunci când închideți browser-ul. Dacă cookie-urile sunt dezactivate, funcționalitatea acestui site poate fi restricționată.

Utilizare ulterioară
Utilizarea datelor de contact publicate de terți ca parte a obligației de a furniza detalii de publicare în rubrica Impressum în scopul trimiterii informațiilor nesolicitate și materialelor publicitare este exclusă în mod expres. Operatorul site-ului își rezervă dreptul de a iniția acțiuni în justiție în cazul trimiterii unor informațiilor publicitare nesolicitate, cum ar fi e-mail-uri spam.

Extrase din politica de confidențialitate a eRecht24 [https://www.e-recht24.de/